Step Up för dig som är antingen 14 eller 15

Step Up är ett tre veckor långt läger för deltagare som är antingen 14 eller 15 år. Ungdomarna tar själva ansvar för planeringen av lägrets innehåll och utvecklar samtidigt sina kunskaper och färdigheter i ledarskap. Varje Step Up fokuserar på ett fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati.

Majoriteten av tiden spenderas på lägergården med de andra deltagarna. Du kommer möta ungdomar från 9-11 andra länder (fyra barn från varje land), vuxna i stab och alla andra delegationers ledare. Under din vistelse i lägret kommer du också få spendera ett par dagar hos en värdfamilj.

Som deltagare är du aktiv och engagerad i planeringen, innehållet och genomförandet av aktiviteterna. Före lägret träffas ni inom er delegation för att söka information om och diskutera temat samt för att förbereda aktiviteter som har med temat att göra. Du bör vara nyfiken och intresserad av att hitta på nya sätt att lära dig och dina kompisar om temat.

På lägret kommer du att vara engagerad i olika team som planerar, förbereder och genomför aktiviteter. Detta lär dig att ta ansvar för hur temat och lägret utvecklas.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

 

Kostnader för att delta på Step Up 2023

Avgiften för varje deltagare i en Step Up-delegation är mellan 5 och 6000 (kost och logi under hela lägret). I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring. (Avgift för 2024 är inte fastställd ännu)

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa (alla ledarens kostnader delas av barnen i delegationen), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen. Det är en god idé att ni föräldrar ansöker om stipendier för delegationen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Sitemap
Close

Sök