Youth meeting, för dig som är 12-13 år

Youth Meeting är ett internationellt läger för olika åldrar som pågår i en eller två veckor för barn som är 12-13 år gamla. Varje Youth Meeting fokuserar på ett fredsutbildande tema som den interkulturella gruppen utforskar tillsammans.

Som deltagare ingår du i en delegation på fyra barn från vår lokalförening som börjar med att ses hemma innan lägret börjat, för att diskutera kring ert lägertema. Ni kopplar lägertemat till hur det ser ut i ert närsamhälle, där du bor. Du bör vara nyfiken på hur världen ser ut och tycka att det är roligt att diskutera.

På lägret möter du barn från 9-11 andra länder (fyra barn från varje land), vuxna i stab och alla andra delegationers ledare.

Under lägret kommer ni att arbeta med ett tema som ni i deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa dig och dina kompisar att planera och genomföra aktiviteterna. Att vara deltagare på ett Youth Meeting kommer lära dig att ta ansvar och lära dig hur man konkret arbetar med spännande teman. Under lägret och dess aktiviteter lär du dig mer om andra kulturer och hur du kan engagera dig för ett fredligare samhälle.

 

Kostnader för att delta på Youth Meeting 2023

Avgiften för varje deltagare i en Youth Meeting-delegation ligger mellan 2500 och 4000 kr beroende på lägrets längd. (Avgift för 2024 är inte fastställd ännu)

I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring.
Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa (alla ledarens kostnader delas av barnen i delegationen) kostnad för ev vaccination, kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen. Det är en god idé att ni föräldrar i delegationen söker stipendiemedel.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Sitemap
Close

Sök