myCISV

CISV International har skapat en gemensam plattform för CISV-medlemmar. Systemet, som kallas myCISV, hanterar personliga profiler, kontaktuppgifter till olika ansvarsposter och alla våra program.

Alla som har deltagit eller ska delta i en CISV-aktivitet, samt de som är engagerade på annat sätt i CISV (t.ex. som ordförande i en lokalförening, ledamot i en kommitté eller ansvarig för ett program), ska vara registrerade på myCISV.

myCISV hittar du på länken https://mycisv.cisv.org/

Registrering

Om du inte tidigare registrerat dig på myCISV, gör så här:

 1. Gå in på https://mycisv.cisv.org/registration/
 2. Fyll i alla uppgifter och kom ihåg ditt användarnamn och lösenord.
 3. Klicka på "Register".

Nu är du registrerad på myCISV.

Deltagande i program

Det är viktigt att registrera sig på myCISV när en ska delta i ett av CISVs program. Det underlättar både för projektledningen (staben) och för en själv när en i framtiden vill kontakta sina vänner från lägret. Att registrera sig är inte svårt och går på ett par minuter.

 1. Logga in på myCISV
 2. Klicka på "Find a programme or event" i menyn
 3. Om du kan referenskoden (t ex V-2018-039) kan du söka efter den och hoppa till steg 8, annars
 4. Välj typ av program (t ex Village)
 5. Välj det år då programmet är (t ex 2018)
 6. Välj det land där programmet äger rum (t ex Norway)
 7. Välj programmet i listan (lokalföreningen som anordnar står till höger)
 8. Klicka på "Claim participation"
 9. Fyll i formuläret (om du varit noggrann när du fyllde i din profil kommer informationen hit automatiskt) och klicka därefter på "Submit".

När du har registrerat dig skickas en bekräftelse på detta till projektledningen (staben) som sedan godkänner din registrering. Om du inte får ett godkännande inom ett par dagar, hör av dig till dem och fråga om de har tagit emot den.

Sitemap
Close

Sök