CISVs uttalande om fred

CISVs uttalande om fred

CISV är en icke-statlig organisation, vi jobbar med fredsutbildning och utbildar unga människor runt om i världen. Vi uppmuntrar våra medlemmar att reagera och agera på följande frågor i överensstämmelse med CISVs filosofi:

  • brist på interkulturell medvetenhet,
  • kränkningar av de mänskliga och särskilt barns rättigheter,
  • ett nekat tillträde till utbildning och möjligheter för personlig utveckling,
  • interna och regionala konflikter,
  • spända internationella relationer, underutveckling, och
  • försämring av miljön.

Vi uppmanar alla människor i världen att arbeta tillsammans för en fredlig lösning på alla konflikter, framförallt eftersom vi alla vill leva tillsammans i harmoni utan rädsla och konsekvenser av alla typer av våld och intolerans.