Alkoholpolicy för CISV Sweden

Alkohol är en känslig fråga i många ideella organisationer och därför alltid lika aktuell att diskutera. Denna policy finns till för att stärka och stötta våra utvalda personer i förtroendeställning, exempelvis föräldrar, stab, ledare och JC. Vidare vill vi skapa en trygg och inkluderande kultur på våra program och projekt genom att fastslå ett förhållningssätt till aktuella lagar och organisationens internationella och nationella regler. Det är viktigt att vi har tydliga gränser för att kvalitetssäkra när det kommer till individers trygghet. CISV Sweden har en tradition av att vara restriktiva kring konsumtion av alkohol även i situationer där det anses vara tillåtet, exempelvis under Leaders’ Weekend. Detta anser vi är viktigt att fortsätta poängtera bland annat på våra nationella utbildningar.

CISV Sweden som organisation accepterar att man dricker på internationella program på sätt och i situationer som följer organisationens regler (t.ex. R-07) och landets lagar. När myndiga personer överväger att dricka alkohol så är det viktigt att tänka på att man hela tiden är ansvarig för sina delegater/deltagare och alltid skall kunna möta dem precis som om man vore nykter och kunna ta bra, rationella beslut.

En annan viktig fråga är att alla känner sig inkluderade i CISV-sammanhang. Detta är oerhört viktigt i situationer där alkohol är involverat då de som antingen inte vill eller får dricka alkohol kan känna sig exkluderade.

CISV Sweden som organisation kräver att minst två personer i staben (pedagogisk stab när sådan finns) hela tiden ska vara helt nyktra. En stabsmedlem skall när som helst kunna köra till exempelvis sjukhus med ledare eller ungdom. Detta gäller i Sverige såväl som utomlands oavsett lokala lagar. I en situation där svenska ledare/deltagare inte erbjuds transport av en nykter person, täcks eventuella taxikostnader för individuella programdeltagare av CISV Sweden och eventuella taxikostnader för delegationsmedlemmar av respektive lokalförening.

Den pedagogiska staben är ansvarig för programmet och dess deltagare/delegater under hela den period som deras försäkringsformulär gäller. CISV Sweden rekommenderar att den pedagogiska staben är restriktiv med alkohol under denna period.

Alkohol påverkar bland annat förmågan att ta beslut och försvårar därmed personens möjlighet att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Ledare och stab har ett ansvar för hela programmet och även för andra ledare och stabsmedlemmar. Svensk praktisk och pedagogisk stab skall varken sälja eller förse deltagare eller ledare med alkohol på internationella program som arrangeras i Sverige.

CISV Sweden vill att denna policy ska vara ett verktyg för att hantera frågor om alkoholkonsumtion under samtliga internationella program.

Sitemap
Close

Sök