Medlemsregister SportAdmin

Så här använder du medlemsregistret

Medlemsregistret "SportAdmin" finns på www.sportadmin.se där du loggar in. Du hittar instruktioner för alla funktioner i registret här: Instruktioner för SportAdmin Kansliservice. Du behöver vara inloggad med din @cisv.se-adress för att få tillgång till det här dokumentet.

Intro

Tänk på att när du är inloggad i registret ser du alla lokalföreningars medlemmars uppgifter och att det är ditt ansvar att alltid hantera den informationen ansvarsfullt och med respekt och att du självklart inte får sprida någon information utanför vår organisation.

På Facebook finns ett diskussionsforum om hur vi använder medlemsregistret: CISV Swedens medlemsregistergrupp. Där kan du ställa frågor och diskutera för att få råd och tips om hur du bäst använder registrets funktioner.

Kontaktuppgifter – om barn/ungdomar saknar egen mejladress eller telefonnummer, lämna då tomt för de uppgifterna under barnet och lägg istället till målsmans kontaktuppgifter i fälten för Målsman 1 och Målsman 2. På så sätt blir det tydligt och enkelt att se vilka kontaktmöjligheter som finns när det ska göras utskick/skickas fakturor.

Registrera personnummer med tolv siffror. Systemet använder det som identifikation och det gör att vi bättre kan använda alla funktioner i systemet.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att du jobbar i rätt period i registret!

I registret använder vi oss av grupper (som är indelade i olika grupptyper) och gruppkopplingar. Alla medlemmar tillhör minst en grupp, ofta flera olika. Grupperna används både för ett enkelt sätt att kommunicera och för fakturering. Du vet vilken lokalförening en medlem tillhör genom att se vilka grupper den tillhör. En medlem kan vara medlem i flera lokalföreningar samtidigt.

Om rutan "Övrigt" med plats för anteckningar. Tänk på att medlemmarnas information syns av alla som har behörighet till registret. En notering i "Övrigt" syns alltså även av andra lokalföreningar vilket är bra att tänka på eftersom det går att vara medlem i mer än en lokalförening. Var också försiktig med att radera information – den kan vara värdefull för någon annan!

Sitemap
Close

Sök