Internationella program – fördelning och poängsystem

Det svenska poängsystemet

En mer hållbar och rättvis fördelning av program i CISV Sweden.
Det svenska poängsystemet är till viss del inspirerat av CISV Internationals system men stora delar är också skräddarsydda efter CISV Swedens lokalföreningarnas behov och önskemål. Det svenska poängsystemet träder i kraft i september 2019.

Internationella program - fördelning och poängsystem

Vad är syftet med CISV Swedens poängsystem?

Poängsystemets syfte är att göra fördelningen av delegationer och deltagarplatser mer rättvis och hållbar genom att skapa en korrelation mellan hur mycket en lokalförening arrangerar och hur många delegationer som tilldelas.

Vad blir effekterna av ett poängsystem?

Målet är att genom att skapa en koppling mellan arrangemang och deltagande kommer fördelningen att vara rättvis och tydlig. Det kommer förhoppningsvis också att motivera lokalföreningar till att arrangera fler läger och program vilket i sin tur ger möjlighet att delta med fler delegationer som i slutändan ger fler aktiva världsmedborgare som skapar fredsutbildning.

Vill du veta mer?

Här hämtar du en mer detaljerad beskrivning av hur det svenska poängsystemet kommer att fungera.

Årets program

Fördelningen av de internationella programmen hittar du i den här listan: länk till CISV Swedens Programadm 2024.

Hur fungerade programfördelningen fram till augusti 2019?

När kansliet fördelar de internationella programmen utgår vi från lokalföreningarnas önskemål där de har angett mer eller mindre detaljerat vilka program de önskar. Kansliet skickar ut en enkät under vintern och lokalföreningarna svarar på den och meddelar sina önskemål senast 20 februari.

I fördelning tar kansliet hänsyn till:

  • att varje lokalförening helst ska få minst något program för varje åldersgrupp som de önskat,
  • att varje lokalförening ska få program i olika länder,
  • att varje lokalförening gärna ska få program i andra länder än de hade föregående år (om de inte önskat det specifikt).

Andra saker som vi tar hänsyn till i fördelningen är till exempel när påsklovet infaller för de olika lokalföreningarna och om det finns andra viktiga lokala evenemang (då det är sannolikt att många av lokalföreningens medlemmar inte kommer att kunna delta i ett CISV-program).

År 1
Lokalföreningen önskar program i början av året (t ex 2019) för det kommande året (t ex 2020). Kansliet sammanställer önskemålen från Sverige och skickar dem till IO under våren.

I början av september får vi inbjudningar till nästa års program. De programmen stämmer aldrig helt överens med det som lokalföreningarna har önskat, varför det alltid måste bli en del kompromisser. Kansliet fördelar alla inbjudningar som Sverige har fått och det betyder att lokalföreningen ibland får erbjudande om ett program som inte motsvarar det ni önskat.

Om en lokalförening tackar nej (senast 20 november) till något program erbjuder vi det till andra lokalföreningar: antingen om någon lokalförening redan har meddelat att de väntar på fler program, eller med information till alla lokalföreningar.

År 2
Om fortfarande ingen lokalförening tackat ja till ett program senast i början av januari (t ex 2019) meddelar kansliet IO att Sverige tackar nej till den inbjudan.

I början av februari respektive mars kan CISV Sweden bli erbjudna fler internationella program i Round 2 respektive Round 3 av programfördelningen. De programmen erbjuder kansliet till lokalföreningarna: antingen om någon lokalförening redan har meddelat att de väntar på fler program, annars meddelar vi alla lokalföreningar, som sedan får svara om de är intresserade.

Fördelningen av de internationella programmen hittar du i den här sammanställningen i CISV Sweden Drive: länk till Programadm_2019.

Sitemap
Close

Sök