Projektledare (stab) på Seminar Camp

Att vara stab innebär att du tillsammans med ditt stabsteam ansvarar för att lägrets pedagogiska mål nås, du är också länken med den arrangerande lokalföreningen som ansvarar för lägrets praktiska genomförande. Du är spindeln i nätet som ser till att allting flyter innan, under och efter lägret. Du har en unik roll som koordinator av deltagarnas planerande, genomförande och utvärderande av lägret och dess aktiviteter, då det är deltagarna som själva står för hela lägrets genomförande. Din roll är att stötta deltagarna och på så vis hjälpa dem att bli bidragande medlemmar av ett fredligare samhälle där de klarar av att ta ansvar och vara delaktiga.

Du bör vara organisatoriskt lagd, söka kreativa lösningar på såväl pedagogiska som praktiska frågor. Du bör ha ett intresse av att arbeta med ungdomar i en interkulturell miljö. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med gruppdynamik och grupprocesser. Meriterande är också tidigare erfarenhet av läger och eller projektverksamhet, kanske från en annan organisation eller från arbetslivet.

Du får möjlighet att utveckla din organisatoriska förmåga, dina ledaregenskaper och får praktiskt träning i konflikthantering och fredsutbildning.

Ideellt uppdrag

Att vara projektledare (stab) på ett Seminar Camp är ett ideellt uppdrag, vilket innebär att du inte får betalt för att vara stab. Däremot ska du inte heller betala något för att delta.

Som stab omfattas du av den internationella reseförsäkringen (se nedan).

Sitemap
Close

Sök