Reseförsäkring

Reseförsäkring via CISV International

I deltagaravgifterna ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. Mer information om försäkringen, länk till försäkringsvillkor och om hur du gör en skadeanmälan för att ansöka om ersättning.

De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

Ledare, deltagare och staber ska ha med sig ett utskrivet exemplar av försäkringsbeviset när en deltar i CISVs internationella program.

Här laddar du ned försäkringsbeviset:

Sitemap
Close

Sök