Volontärförsäkring

Olycksfallsförsäkring för CISV Swedens volontärer

Genom CISV Swedens medlemskap i Fremia ingår en olycksfallsförsäkring som omfattar frivilligarbetare och praktikanter på nationell nivå. Olycksfallsförsäkringen ger en grundtrygghet för volontärer som gör ideella insatser för Fremias medlemsorganisationer. Försäkringens omfattning framgår kortfattat av bifogat Certifikat, för fullständiga villkor se villkor L304 (kontakta generalsekreteraren för mer info: secretary@cisv.se).

Premien är betald av Fremia och försäkringsgivare är Folksam.

Läs mer här om CISVs övriga försäkringar:

Sitemap
Close

Sök