Deltagare på Village

Tillsammans med dina tre svenska kompisar är du bilden för Sverige och det samhälle som du kommer ifrån. Hemma planerar ni aktiviteter som gör att ni kan berätta om hur det är där du bor och vad du och din familj och vänner tycker om att göra.

Du behöver inte vara bra på engelska för att delta, du kommer att lära dig en massa under fyra veckor och du kommer märka att du och dina kompisar kan kommunicera utan att ni kanske kan samma språk. På lägret kommer du att lära känna en massa nya kompisar och tillsammans kan ni lära er om varandra och om hur det ser ut i olika delar av världen. Du kommer att lära dig att samarbeta med andra barn och vara med och diskutera och fatta beslut om vad som händer på lägret.

Hur känns det för en elvaåring att vara på ett läger i fyra veckor? Utan sin familj, men tillsammans med barn från hela världen.
Några deltagare på Village i Brasilien berättar:

Deltagare

Kostnader för att delta 2023

Avgiften som lokalföreningen betalar till CISV International för varje deltagare i en Village-delegation är 6 400 kr för ett 28 dagars Village och 5 450 kr för ett 23 dagars Village. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring.

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Sitemap
Close

Sök