Deltagare på Step Up

Som deltagare är du aktiv och engagerad i planeringen, innehållet och genomförandet av aktiviteterna. Före lägret träffas ni inom er delegation för att söka information om och diskutera temat samt för att förbereda aktiviteter som har med temat att göra. Du bör vara nyfiken och intresserad av att hitta på nya sätt att lära dig och dina kompisar om temat.

På lägret kommer du att vara engagerad i olika team som planerar, förbereder och genomför aktiviteter. Detta lär dig att ta ansvar för hur temat och lägret utvecklas.

Förberedande utbildning: Impact

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader för att delta på Step Up 2023

Avgiften som lokalföreningen betalar till CISV International för varje deltagare i en Step Up-delegation är 5 450 kr. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring.

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Sitemap
Close

Sök