Deltagare på Step Up

Som deltagare är du aktiv och engagerad i planeringen, innehållet och genomförandet av aktiviteterna. Före lägret träffas ni inom er delegation för att söka information om och diskutera temat samt för att förbereda aktiviteter som har med temat att göra. Du bör vara nyfiken och intresserad av att hitta på nya sätt att lära dig och dina kompisar om temat.

På lägret kommer du att vara engagerad i olika team som planerar, förbereder och genomför aktiviteter. Detta lär dig att ta ansvar för hur temat och lägret utvecklas.

Deltagaravgift för deltagare på Step Up 2022

Avgiften som lokalföreningen betalar till CISV International för varje deltagare i en Step Up-delegation är 5 250 kr. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Sitemap
Close

Sök