Internationella program – långsiktig programplanering

CISVs internationella program bygger på starkt lokalt engagemang och omfattande global samordning. För att allt ska fungera behöver vi samarbeta, planera och ta ett långsiktigt ansvar på alla nivåer: lokalt, nationellt och globalt.

Programplanering

Internationella program - långsiktig planering

Lokalförening

2023

2024***

2025

2026

2027

2028

2029

Båstad-Bjäre

V

(C)

Y vår

V

C

V

Y

Göteborg

C + Y vinter 8 dgr

Y vinter 8 dgr (+V)

C+Y

V+Y

C+Y

V+Y

C+Y

Halmstad

Y sommar, 8 dgr

(C)

Y

Y

V

Y

C

Helsingborg

C

Y påsk 8 dgr

V

C

Y

Y

V

Jönköping

S

 –

V

Y

Y

C

Kalmar

 –

Linköping

V

Y, sommar

S

C

 –

V

Y

Malmö-Lund

Y sommar, 15 dgr

V

C

S

V

Y

C

Stockholm

C

C (V)

Y, optional

C

V

C

S

Strängnäs

V

Y

 –

Västerås

Y sommar, 15 dgr

C (S)

V

Y

C

Y

Östersund

V

Y

 –

C

C

V

***) Inför programåret 2024 har CISV International gett klartecken att vi får arrangera sex internationella program i Sverige (istället för nio program som vi erbjudit oss att arrangera).

Målsättning

CISV Sweden har sedan 2023 som målsättning att arrangera minst tio internationella program varje år:

Internationella program - långsiktig planering

Program

Minst antal,  per år

Village (V)

3

Youth Meeting (Y)

3 (olika årstider: vår, sommar, vinter)

Step Up (C)

3

Seminar Camp (S)

1

Totalt antal internationella program per år

10

Historik

Internationella program - långsiktig planering

Lokalförening

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022

Båstad-Bjäre

Y 16-18

C

V

Y 19+

V

S

Y+Y+Y

V

Göteborg

C

Y

S

C

V

C+Y+Y

C + Y

V+S+Y

V

Halmstad

Y 14–15

 –

Y 16-18+Y 14-15

 –

C

Y 16-18

 –

Y

Helsingborg

V

Y

V

Y 12–13

V

Y 12-13

C

V

Y

Håbo Uppland

 –

 –

C

Y 14–15

 –

 –

Jönköping

 –

S

 –

V

C

 –

V

Y

Kalmar

 –

 –

 –

Linköping

C

Y 16–18

V

 –

S

V

Y

C

Malmö-Lund

 –

V

Y

C

Y

P

V

C

S+Y

Mölndal

 –

V

C

Y 12–13

P

Stockholm

V

 –

Y

V

C+Y

S

V

V+Y

C+Y

Strängnäs

V

 –

 –

 –

V

 –

Y

 –

C

Umeå

Y

Västerås

 –

V + Y 14–15

 –

Y 14-15

C

Y

C

V

Östersund

 –

 –

C

 –

Y

 –

 –

 –

*) Under 2020 och 2021 ställdes de internationella programmen in på grund av coronapandemin. CISV International har beslutat att de planerade programmen som ställdes in är poänggrundande. Läs mer här om poängssystemet.

Sitemap
Close

Sök