Internationella program – långsiktig programplanering

CISVs internationella program bygger på starkt lokalt engagemang och omfattande global samordning. För att allt ska fungera behöver vi samarbeta, planera och ta ett långsiktigt ansvar på alla nivåer: lokalt, nationellt och globalt.

Enligt tidigare beslut ska CISV Swedens lokalföreningar totalt arrangera ett antal internationella program varje år, både flera Interchange och Mosaicprojekt samt så här många lägerbaserade program:

Internationella program - långsiktig planering

Program

Antal

Village (V)

3 per år

Step Up (C)

2 per år, men 3 vart tredje år

Seminar Camp (S)

1 två av tre år

IPP (P)

1 vart tredje år

Youth Meeting (Y)

4 per år (med spridning på åldrar och årstider)

Internationella program - långsiktig planering

Lokalförening

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Båstad-Bjäre

S

Y

V

Y

V

Y vår

Göteborg

C + Y

V + S

V + Y

C + Y

V + Y

C

Halmstad

(V inställt)

 –

C

 –

C

Y

Helsingborg

C

V

Y+Y

C

Y

V

Håbo Uppland

(Ysommar 14-15, 15 dgr inställt)

C

 –

V

C

S

Jönköping

 –

V

Y vår/sommar, 8 dgr, age optional

S

 –

V

Kalmar

Y sommar, 8 dgr

Y sommar, 8 dgr

Y sommar, 15 dgr

C

Linköping

Y sommar, 16–18, 15 dgr

C

 –

V

Y 12–13, sommar

P

Malmö-Lund

V

C

S+Y vår 12-13

Y sommar 14-15, 15 dgr

V

C

Stockholm

V

Y vår, 15 dgr+Y vinter, 8 dgr, age optional

P

C

V

Y, optional

Strängnäs

Y vinter

 –

C

Y

V

Västerås

Y sommar, 16-18

V

Y sommar 12–13/14–15

S

Östersund

 –

 –

 –

V

Y

Historik

Internationella program - långsiktig planering

Lokalförening

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Båstad-Bjäre

Y 16-18

C

V

Y 19+ sommar

V

Göteborg

C

Y

S

C

V

C + Y vår + Y vinter

Halmstad

Y 14–15

 –

Y 16-18+Y 14-15

 –

C

Y 16-18 vinter

Helsingborg

V

Y

V

Y 12–13 vår

V

Y 12-13 vår

Håbo Uppland

 –

 –

C

Y 14–15 vinter

 –

Jönköping

 –

S

 –

V

C

Kalmar

 –

Linköping

C

Y 16–18

V

 –

S

V

Malmö-Lund

 –

V

Y

C

Y vår

P

Mölndal

 –

V

C

Y 12–13 vinter

P

Stockholm

V

 –

Y

V

C+Y vår

S

Strängnäs

V

 –

 –

 –

V

 –

Umeå

Y

Västerås

 –

V + Y 14–15

 –

Y 14-15 vinter

C

Östersund

 –

 –

C

 –

Y vinter

 –

Sitemap
Close

Sök