Finansiering

Fonder och stiftelser

Det finns många fonder och stiftelser som fördelar bidrag till olika organisationers verksamhet. Det första ni kan göra när ni vill söka bidrag till er verksamhet i CISV är att på ett enkelt sätt beskriva vad ni vill åstadkomma, hur ni ska göra det och vad ni tror att det kommer att kosta.
Fundera, diskutera och skriv ned:

  • Vad planerar ni att göra?
  • När ska det ske (tidsplan)?
  • Vem ansvarar för vad?
  • Hur mycket beräknar ni att det kommer att kosta (budget)?
  • Vad hoppas ni på att uppnå med den här verksamheten (resultat)?
  • Hur och när ska ni mäta hur väl resultatet har uppnåtts (utvärdering). Vem ska göra det?

Det här dokumentet kan ni sätta ihop ganska snabbt och enkelt är grunden till er projektplan och ansökan. Leta efter fonder med samma övergripande målsättning som ert projekt.

Global Grant www.globalgrant.com har en stort antal fonder som du kan söka bland. Länsstyrelsen har också sammanställt en sökbar databas för fonder och stiftelser.

Ta också reda på vilka lokala fonder som finns i närheten där du bor (eller där ert projekt ska genomföras). Kolla gärna med din kommun eller ditt bibliotek. På deras hemsida finns det kanske tips om olika fonder som går att söka regionalt och lokalt. Ta reda på all aktuell info om fonden och tänk på att regler, formulär eller ansökningsdatum kan ändras!

Skriv sedan själva ansökan och anpassa texten och ordvalet lite lagom efter den enskilda fondens kriterier. Om fonden har egna ansökningsformulär är det viktigt att du använder dem.

Att tänka på när du formulerar ansökan:

  • beskriv projektet tydligt, men kortfattat,
  • besvara det som fondgivaren frågar efter, tänk dig in i vad den som bedömer ansökan i första hand behöver/vill veta för att bevilja ett bidrag till just ditt projekt,
  • var realistisk när du räknar ut budgeten - inte för snål men inte heller "lyxigt",
  • beskriv även hur många ideella timmar som kommer läggas ner i projektet, och skriv något om det resultat ni hoppas att uppnå och hur ni kommer att utvärdera projektet (gärna något mätbart, men det kan även vara en kort enkät till deltagarna om vad de själva anser att de fått ut av sitt deltagande).

Erasmus+ EU-bidrag för ungdomsutbyten

Sök EU-bidrag när din lokalförening arrangerar ett internationellt program!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) handlägger bland annat EU-bidrag inom programmet Erasmus+. Ett av delprogrammen kallas Ungdomsutbyte och går att söka för grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. 16–60 deltagare. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar (exklusive resdagar) och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Det ser ut att vara möjligt att söka Ungdomsutbyte för att arrangera CISVs internationella program Step Up 14 och 15 år, Youth Meeting 14–15 år och Interchange 13–14 och 14–15 år, men läs noga i instruktionerna eftersom det finns många detaljer att ta hänsyn till.

För program som pågår under sommaren brukar sista ansökningsdag vara i början av februari. Här hittar du mer information om Ungdomsutbyte.

OBS! Alla som söker bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste ni registrera lokalföreningen på EU-kommissionens webbplats. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan! Länk till info om hur du registrerar din organisation.

Tips! Rådgör gärna med generalsekreterare Karin Ploen secretary@cisv.se om du funderar på att ansöka från Erasmus+

Sponsring

Att bli sponsrad av lokala företag är ofta ett enkelt sätt att få in pengar och material till verksamheten. De flesta företag förväntar sig inget mer i gengäld än ett kvitto (av momsskäl) samt att bli nämnda i samband med den aktivitet som de sponsrar, men tänk på att fråga om detta först (det kan hända att företag endast vill sponsra anonymt).

Skicka gärna ett tackkort eller liknande efter genomförd aktivitet så vet företaget vad deras pengar gick till samt kan visa detta för sina kunder.

Fundera också på om lokalföreningen kan ta emot sponsorpengar av vilka företag som helst. Varför? Varför inte? Ta upp det till diskussion i lokalföreningen/styrelsen!

Skatteverket och F-skattsedel

Lokalföreningar får ibland erbjudanden om att utföra arbeten åt företag eller organisationer med motprestationen att dessa sponsrar föreningen med viss summa pengar. Ibland kräver företagen/organisationerna att lokalföreningen uppvisar F-skattsedel. För att få en F-skattsedel från Skatteverket fyller du i en anmälan på SKVs hemsida och yrkar om att få nolldebitering.

Frågor om F-skatt ställs till kassören: treasurer@cisv.se

Sitemap
Close

Sök