Finansiering

Fonder och stiftelser

Det finns många fonder och stiftelser som fördelar bidrag till olika organisationers verksamhet. Det första ni kan göra när ni vill söka bidrag till er verksamhet i CISV är att på ett enkelt sätt beskriva vad ni vill åstadkomma, hur ni ska göra det och vad ni tror att det kommer att kosta.
Fundera, diskutera och skriv ned:

 • Vad planerar ni att göra?
 • När ska det ske (tidsplan)?
 • Vem ansvarar för vad?
 • Hur mycket beräknar ni att det kommer att kosta (budget)?
 • Vad hoppas ni på att uppnå med den här verksamheten (resultat)?
 • Hur och när ska ni mäta hur väl resultatet har uppnåtts (utvärdering). Vem ska göra det?

Det här dokumentet kan ni sätta ihop ganska snabbt och enkelt är grunden till er projektplan och ansökan. Leta efter fonder med samma övergripande målsättning som ert projekt.

Global Grant www.globalgrant.com har en stort antal fonder som du kan söka bland. Länsstyrelsen har också sammanställt en sökbar databas för stiftelser.

Ta också reda på vilka lokala fonder som finns i närheten där du bor (eller där ert projekt ska genomföras). Kolla gärna med din kommun eller ditt bibliotek. På deras hemsida finns det kanske tips om olika fonder som går att söka regionalt och lokalt. Ta reda på all aktuell info om fonden och tänk på att regler, formulär eller ansökningsdatum kan ändras!

Skriv sedan själva ansökan och anpassa texten och ordvalet lite lagom efter den enskilda fondens kriterier. Om fonden har egna ansökningsformulär är det viktigt att du använder dem.

Att tänka på när du formulerar ansökan:

 • beskriv projektet tydligt, men kortfattat,
 • besvara det som fondgivaren frågar efter, tänk dig in i vad den som bedömer ansökan i första hand behöver/vill veta för att bevilja ett bidrag till just ditt projekt,
 • var realistisk när du räknar ut budgeten - inte för snål men inte heller "lyxigt",
 • beskriv även hur många ideella timmar som kommer läggas ner i projektet, och skriv något om det resultat ni hoppas att uppnå och hur ni kommer att utvärdera projektet (gärna något mätbart, men det kan även vara en kort enkät till deltagarna om vad de själva anser att de fått ut av sitt deltagande).

Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadottes Minnesfond riktar sig till ungdomar mellan 11-25 år som ska delta i ett internationellt utbyte eller läger utanför Norden. Deltagare måste vara minst 11 år fyllda senast på utresedagen.

CISV Sweden kansli har kontakt direkt med Folke Bernadottes Minnesfond och intygar vilka lokalföreningar som har delegationer samt vilka platser vi har för individuella deltagare på de internationella programmen. Ni behöver därför inte ha med en skriftlig tillstyrkan från riksorganisationen och inbjudan från värdlandet i er ansökan. Det digitala ansökningssystemet kräver dock att ni laddar upp en bilaga, så istället för en "skriftlig tillstyrkan" skapar ni en fil med texten "CISV Swedens kansli medger tillstyrkan senare i processen" och laddar upp den.

Ansökan för grupper ska innehålla:

Ansökan för individuella deltagare ska innehålla:

 • Dagsprogram/schema (exempel på detta hittar ni i programguiderna för Village, Youth Meeting eller Seminar Camp.)
 • Två rekommendationsbrev från någon som känner dig väl, till exempel lärare eller idrottsledare.

Efter avslutat läger skall en rapport skickas in till fonden.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 maj – 30 nov är 15 februari.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 dec – 30 apr är 15 september.

Ansökan görs i ett digtialt ansökningssytem. För exakta instruktioner läs mer på hemsidan för Folke Bernadottes Minnesfond.

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelse stödjer främst välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella ändamål. Ansökan är öppen under hela året och handläggningstiden är 2-3 veckor. Cirka 250 av de ungefär 800 ansökningarna beviljas årligen.

Ansökan sker genom ett personligt brev med beskrivning kring vad bidraget skall användas till, den totala kostnaden och om bidrag söks eller erhållits från annat håll.

Passar för delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar.

Länk till Prins Carl Gustafs Stiftelse

Olof Palmes minnesfond

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.

Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag:

 • Främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning
 • Stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
 • Att verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Sista ansökningsdag för vår och sommar är 20 mars och för höst och vinter 20 september.

OBS! Olof Palmes minnesfond delar inte längre ut bidrag till enskilda deltagare i CISVs program, utan de prioriterar istället verksamhet och projekt som når ut till fler deltagare, till exemel för att arrangera läger och utbildningar.

Läs mer här om Olof Palmes minnesfond.

Postkodstiftelsen för lokal verksamhet

Postkodstiftelsens Grannskapsinitiativet stöttar projekt som bidrar till gemenskap, välbefinnande och hälsa i lokalsamhället. Projektbidraget passar lokala ungdomsorganisationer/kretsar runtom i landet, och Postkodstiftelsen vill se många fler ansökningar från oss ungdomsorganisationer. Man kan skicka in en ansökan när som helst och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor!

Läs mer och ansök här!

Vill ni att Postkodstiftelsen ska komma och berätta om bidraget och svara på medlemmarnas frågor? Hör av er till grannskap@postkodstiftelsen.se

Erasmus+ EU-bidrag för ungdomsutbyten

Sök EU-bidrag när din lokalförening arrangerar Youth Meeting!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) handlägger bland annat EU-bidrag inom programmet Erasmus+. Ett av delprogrammen kallas Ungdomsutbyte och går att söka för grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. 16–60 deltagare. Utbytet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar (exklusive resdagar).

Det ser ut att vara möjligt att söka Ungdomsutbyte för att arrangera CISVs internationella program Youth Meeting, men läs noga i instruktionerna eftersom det finns många detaljer i reglerna att ta hänsyn till.

För program som pågår under sommaren brukar sista ansökningsdag vara i februari. 2023 är sista ansökningsdag 23 februari. För vinterprogram är sista ansökningsdag 4 oktober. Här hittar du mer information om Ungdomsutbyte.

OBS! Alla som söker bidrag i programmet Erasmus+ måste först registrera sin förening på EU-kommissionens webbplats. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan! Länk till info om hur du registrerar din organisation.

Tips! Rådgör gärna med generalsekreterare Karin Ploen secretary@cisv.se om du funderar på att ansöka från Erasmus+

Sponsring

Att bli sponsrad av lokala företag är ofta ett enkelt sätt att få in pengar och material till verksamheten. De flesta företag förväntar sig inget mer i gengäld än ett kvitto (av momsskäl) samt att bli nämnda i samband med den aktivitet som de sponsrar, men tänk på att fråga om detta först (det kan hända att företag endast vill sponsra anonymt).

Skicka gärna ett tackkort eller liknande efter genomförd aktivitet så vet företaget vad deras pengar gick till samt kan visa detta för sina kunder.

Fundera också på om lokalföreningen kan ta emot sponsorpengar av vilka företag som helst. Varför? Varför inte? Ta upp det till diskussion i lokalföreningen/styrelsen!

Sitemap
Close

Sök