Nationella kommittéer

CISV Swedens verksamhet bygger till allra största del på ideella krafter och nationellt sker mycket av arbetet i olika kommittéer. De finns till för att kvalitetssäkra utbildning, förebygga och hantera risker i verksamheten mm.

Vi vill bli fler!

Vill du vara med i en kommitté eller känner du någon som skulle passa som hand i handske?

Kontakta valberedningen via mail, election@cisv.se.

Sitemap
Close

Sök