Styrelse

CISV Swedens styrelse

Du når CISV Swedens styrelse via e-post: board.list@remove-this.se.cisv.org.

Stina Fasth

Ordförande

E-post: stina.fasth@se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
Min lillebror deltog på barnby som 11-åring och självklart blev jag nyfiken på föreningen (och väldigt avundsjuk på min bror) så jag var med på mitt första CISV-program året efter.

Vad var din första CISV-upplevelse?
Jag var ledare på ett "minivillage", ett sommarläger för barn mellan 9 och 11 år. Jag hade egentligen ingen aning om vad jag gav mig in på men kul var det!

Vad är ditt uppdrag i styrelsen?
Jag är vald till ordförande på 2 år.

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt?
När lokalföreningar få träffas och utbyta idéer, upptäcka hur vi kan dra nytta av varandras erfarenheter samt forma föreningens framtid sker något riktigt häftigt. Jag älskar den fantastiska stämningen som uppstår när drivna eldsjälar träffas och skapar fredsutbildning och organisationsutveckling, det är helt magiskt! Jag vill vara med och göra den nationella plattformen möjlig för våra medlemmar och att fler får uppleva gemenskapen.

Vad gör du när du inte är på CISV?
Den tid som blir över lägger jag på att studera till läkare vid Göteborgs Universitet och träna.

Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
Jag är 22 år och i min drömvärld uppskattar vi våra olikheter mer än vad vi ogillar dem.

Alba Stjärnkvist

Vice ordförande och ekonomiansvarig

E-post:
alba.stjarnkvist@remove-this.se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
– När jag var sju år började mina morföräldrar att varje år undra om det inte var dags för mig att åka på barnby snart. De var medlemmar sedan många år och min moster hade varit med på ett Interchange som tonåring. Jag blev den första, men långt ifrån den sista i kusinskaran som åkte iväg på CISV. Sen dess har jag varit fast och testat det mesta inom CISV.


Vad var din första CISV-upplevelse?
– Min första CISV-upplevelse var en övernattning i Stockholm med andra 10-åringar som ville testa på CISV inför ansökningsperioden till barnby. Vi skulle träffas på Slussen och alla skulle ha med sig en mjölk och en limpa. Det såg ganska roligt ut när vi stod där, 20 tioåringar med stora ryggsäckar och varsin mjölk och limpa i famnen.


Vad är din uppgift i styrelsen?
– Min specifika uppgift i styrelsen är att ha extra koll på föreningens ekonomi. Jag bidrar också till det löpande styrelsearbetet.

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt (vara med i styrelsen)
– Jag har sedan tidigare varit med i olika styrelser och tycker att styrelsearbete är både roligt och givande. Jag ville gärna få möjligheten att se CISV ur ett annat perspektiv än barn-/ ledarrollen och genom mitt styrelseuppdrag får jag möjlighet att lära känna CISV som organisation på en helt annan nivå.


Vad gör du när du inte är på CISV?
– Till vardags pluggar jag Politices kandidatprogram med inriktning Nationalekonomi. Under våren 2017 skriver jag mitt kandidatarbete om socioekonoisk resursfördelning i grundskolan, vilket är väldigt intressant. Annars tycker jag om att vara ute mycket och att vara tillsammans med nära och kära. 


Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
– Jag är 22 år och i min drömvärld löser alla sina konflikter konstruktivt. Kommunikation är allas prioritet och vi värnar alla om varandra. Allas olikheter uppmuntras och sjuka skönhetsideal har vi glömt bort.

Vendela Storkamp

Vice ordförande

E-post: vendela.storkamp@remove-this.se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
När min mammas kusin tipsade familjen om Barnby som hon själv hade deltagit i som barn.

Vad var din första CISV-upplevelse?
När jag var hemma och min storebror hade sin barnby-delegation på besök. Då fick jag vara med och göra energizers med dem.

Vad är ditt uppdrag i styrelsen?

Jag är ledamot och kommer ha extra ansvar för kommunikation och externa nätverk

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt?
Ända sen jag blev junior så har det nationella arbetet verkat spännande och det känns givet att fortsätta arbeta med organisationen och förhoppningsvis kunna ge något tillbaka. Sen är styrelsearbete något jag tycker är väldigt kul och det finns alltid något nytt att arbeta med.

Vad gör du när du inte är på CISV?
Jag pluggar konst på en folkhögskola, arbetar med kulturprojekt och tycker även mycket om att cykla särskilt på vår och sommar halvåret.

Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
Jag är 19 år och i min drömvärld tar sig alla tiden att försöka förstå/lyssna på varandra, samarbeta och genom det värna om alla människors sociala/ekonomiska trygghet och den gemensamma framtiden.

Björn Kåberger

National Representative (internationell representant)

E-post: bjorn.kaberger@remove-this.se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
En vän till min mamma ringde mig och frågade “Vill du åka till Frankrike i två veckor, utan dina föräldrar?” Jag var precis gammal nog (13 år) att tänka “Hmm, varför inte?”

Vad var din första CISV-upplevelse?
Ett Interchange till Lyon, Frankrike. Innan lägret var jag en blyg liten kille som bara ville spela dataspel, och det var tack vare mitt Interchange som jag började utvecklas till den jag är idag!

Vad är ditt uppdrag i styrelsen?
Jag är “National Representative” (NAR), vilket innebär att mitt huvudsakliga fokus är internationella frågor. Jag är dessutom kontaktperson till alla kommittéer. Mycket kommunikation alltså, precis som jag vill ha det!

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt?
Som för så många andra så handlar det mycket om att få ge tillbaka till en organisation som har givit mig så mycket! Redan som relativt ung junior fick jag förtroendet att engagera mig i en kommitté, och det är något jag är otroligt tacksam för. Nu föll bitarna på plats så att jag kunde ställa upp till just NAR och få använda mina internationella erfarenheter och kontakter för att utveckla CISV Sweden!

Vad gör du när du inte är på CISV?
Studerar ledarskap under påfrestande förhållanden på Försvarshögskolan i Stockholm, och jag försöker klättra när jag får chansen!

Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?
Jag är född 92. I min drömvärld har konfliktlösning blivit ett ämne som genomsyrar för-, grund-, och gymnasieskolan, inte bara i Sverige utan i hela världen. När vi lär oss att sätta oss in i varandras perspektiv, och kommunicera våra känslor och behov konstruktivt redan från barnsben, är jag övertygad om att vi kommer att kunna lösa så många av våra problem, både i familjen och i världen!

Edda Lindén

Ledamot

E-post:
edda.linden@se.cisv.org

Hur kom du i kontakt med CISV?
– Jag kom i kontakt med CISV 2007 då min faster tog med mig och min kusin på ett helgläger. Och ja, sen var jag fast helt enkelt!

Vad var din första CISV-upplevelse?
– Min fōrsta internationella CISV-upplevelse var 2008 när jag deltog på Village i Österrike. Det var så annorlunda från allt jag tidigare gjort och jag insåg redan då att CISV skulle komma att bli otroligt viktigt i mitt liv.

Vad är ditt uppdrag i styrelsen?

– Jag sitter i styrelsen som ledamot.

Varför ville du engagera dig i CISV nationellt?
– Jag ville engagera mig nationellt eftersom CISV har gett mig så otroligt mycket och jag vill ge något tillbaka samtidigt som jag vill sprida CISV så att det kan fōrändra fler liv till det bättre, som det gjorde med mitt.

Hur många år är du och hur ser din drömvärld ut?

– Jag är 19 år gammal. Jag vet ärligt talat inte hur min drömvärld ser ut men jag vet att den är långt ifrån den värld vi lever i idag. För en värld med så mycket hat, ojämlikhet, fattigdom och förtryck är ingen värld jag vill leva i!

Vilhelm Österås

Ledamot vald av juniorerna.

E-post: vilhelm.osteras@remove-this.se.cisv.org

Julia Lidholm

Ledamot vald av juniorerna.

E-post: julia.lidholm@remove-this.se.cisv.org

Elliot Malmenborg

Ledamot vald av juniorerna, suppleant

E-post: elliot.malmenborg@remove-this.se.cisv.org

Styrelsens sammansättning och funktion

Mellan årsmöten leds organisationens förvaltning, verksamhet, kommittéarbete och övriga angelägenheter av styrelsen. Styrelsen fattar beslut i alla frågor som inte ska fattas på Årsmöten. Styrelsen kan fatta beslut om att anställa eller arvodera personal eller, om generalsekreterare är utsedd, delegera sådant beslut till generalsekreteraren.

Styrelsen utgörs av sju ledamöter, varav en ska vara ordförande, två vice ordförande, en ekonomiansvarig och en organisationens representant vid CISV Internationals Årsmöte. Två av ledamöterna samt en suppleant för dessa skall vara juniorrepresentanter.

Ledamöter som inte är juniorrepresentanter eller organisationens representant till CISV Internationals Årsmöte väljs av Årsmötet för tiden från Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Ledamoten kan därefter omväljas av Årsmötet för ytterligare två år vid två på varandra följande tillfällen, varefter mandattiden inte kan förlängas ytterligare förrän tidigast två år därefter.

Juniorrepresentanter väljs av juniorstrukturens samarbetsorgan för tiden från ordinarie Årsmötes avslutande och intill slutet av det ordinarie Årsmöte som hålls två år därefter. Suppleant för dessa väljs för tiden från ordinarie Årsmötets avslutande och intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålls ett år därefter.

Organisationens representant till CISV Internationals årsmöte väljs av Årsmötet för en period om tre år med början närmast följande kalenderår.

Styrelsens möten

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse från ordföranden eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter varav minst en juniorrepresentant eller dess suppleant är närvarande.

Beslut vid styrelsesammanträden fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Beslut får fattas per capsulam.