Aktiv i lokalföreningen

Grunden för CISV-organisationer i olika länder är alla människor som lägger tid, engagemang och energi på att vara en del av vår stora fredssträvande rörelse.

Som förtroendevald i en lokalförening i CISV är du en viktig del i den struktur som gör att barn och ungdomar och deras föräldrar vill delta i vår verksamhet. Samma struktur utvecklar vår organisation och bär ansvaret att gemensamt utveckla fredsutbildning och fredspedagogik.

Det ställer krav på oss som ledare för organisationen.

Vi förtroendevalda är förebilder inom CISV.

Sitemap
Close

Sök