Åldersgränser

Våra internationella program är anpassade för olika åldersgrupper. För de yngre är det deltagarens födelseår som avgör, oavsett när lägret infaller under året. Deltagare på Village, Step Up och Youth Meeting ska ha "rätt" ålder för programmet under programåret.

Juniorledare (JC) på Village och deltagare på Seminar Camp måste vara 16–17 år under hela programmet.

Ledare måste vara minst 21 år när resan till programmet påbörjas.

Sitemap
Close

Sök