Åldersgränser

Våra internationella program är anpassade för olika åldersgrupper.

I åldrarna 11–15 år deltar barnen i delegationer (en grupp med fyra barn) på programmen Village för 11 åringar, Youth Meeting för 12–13 år och Step Up för 14 och 15 år. Ledare måste vara minst 21 år när resan till programmet påbörjas.

Juniorledare (JC) på Village måste vara 16 eller 17 år i två veckor före och under hela programmet. Deltagare på Seminar Camp måste vara 16–17 år under hela programmet.

Här hittar du vilka födelsedatum som gäller för de olika programmen:

Åldersgränser för CISVs program
Sitemap
Close

Sök