Årsmöte

CISV Swedens ordinarie årsmöte hålls i mars varje år, det är på detta möte som organisationen behandlar verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisorernas berättelse, motioner, verksamhetsplan, budget samt genomför val till styrelsen, valberedningen och revisorerna.

CISV Swedens extra årsmöte arrangeras varje år i samband med höstforum fokuserar på val till CISV Swedens nationella kommittéer.

CISV Swedens juniorverksamhet arrangerar årsmöte två gånger om året. På hösten för att välja tre nationella juniorrepresentanter samt tre representanter till CISV Swedens styrelse samt på våren för att ge sina representanter uppdrag inför CISV Swedens ordinarie årsmöte i mars.

Motioner

Ett sätt som enskilda medlemmar, lokalföreningar och kommittéer kan använda för att påverka CISV Sweden är att lämna in motioner. En motion kan vara till exempel ett förslag på att förändra något eller om hur resurser ska prioriteras. Här nedan kan du ladda ned en mall för motioner. Motioner som kommer in sent tas upp endast i mån av tid. Mejla motioner (eller frågor om motioner) till CISV Swedens generalsekreterare (secretary@se.cisv.org).

Ur CISV Swedens stadgar § 17:

En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast sex veckor före ordinarie årsmöte eller tre veckor före extra årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit.

Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om den anmälts i stadgeenlig tid.

Mötesteknik

På CISV Swedens årsmöte tas viktiga beslut om den gemensamma verksamheten och utvecklingen. Mötet och processen strävar efter att vara demokratisk och öppen. För att alla som deltar på årsmötet ska veta hur mötesrutinerna ser ut presenterar vi här vår föreslagna mötesteknik.

Sitemap
Close

Sök