Grundläggande CISV-utbildning

Syftet med den grundläggande utbildningen är att förmedla en allmänn kunskap om CISV och om våra program så att deltagarna har en bra grund att stå på inför den mer djupgående Impact-utbildningen.

Målgruppen för utbildningen är de volontärer och delegater som ska utbildas på PreImpact, det vill säga:
● ledare, staber och Junior Counsellors (JC)
● delegater inom Step Up och Seminar Camp.

Handbok för grundläggande CISV-utbildning

Handboken är ett verktyg som lokalföreningarna kan använda för att utbilda nya medlemmar i föreningen. Den innehåller den grundläggande kunskap om CISV som bland annat ledare och staber bör känna till innan de deltar på PreImpact-utbildningen inför sitt program.

Handboken laddar du ned här:

Sitemap
Close

Sök