Deltagare på Seminar Camp

Som deltagare utgör du själva kärnan av lägret, det är du tillsammans med de andra deltagarna som ansvarar för lägrets genomförande. Detta innebär att ju större insats du och dina kompisar är beredda att lägga på lägret, desto bättre blir det. Du bör ha ett genuint intresse av att diskutera interkulturella och internationella frågor. Du bör vara nyfiken och villig att lära mer om dig själv, ditt liv och dina beteenden.

På ett Seminar Camp är det gruppen som tillsammans utformar och råder över programinnehållet; samarbete, förståelse, respekt och hänsyn står naturligt i centrum varje dag. Det spelar därför inte någon större roll i vilket land seminarielägret hålls, även om till exempel mat och miljö skiljer sig åt beroende på i vilket land lägret är.

Under lägret kommer du att lära dig om icke-våld som metod och utveckla din förmåga till konflikthantering. Då det praktiska lägerlivet är en stor del av lägret utvecklar du dessutom dina förmågor till att arbeta i grupp och att samarbeta. Genom de aktiviteter och diskussioner som ni genomför lär du dig att fatta beslut och ta ansvar för dessa. Gemensamt beslutsfattande är en viktig del av lägret och du får genom lägret erfarenhet och praktisk träning i olika demokratiformer och lär dig olika metoder för beslutsfattande.

Deltagaravgift för deltagare på Seminar Camp 2022

Deltagaravgiften för Seminar Camp är 4 700 kr. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Sitemap
Close

Sök