Deltagare på Seminar Camp

Som deltagare utgör du själva kärnan av lägret, det är du tillsammans med de andra deltagarna som ansvarar för lägrets genomförande. Detta innebär att ju större insats du och dina kompisar är beredda att lägga på lägret, desto bättre blir det. Du bör ha ett genuint intresse av att diskutera interkulturella och internationella frågor. Du bör vara nyfiken och villig att lära mer om dig själv, ditt liv och dina beteenden.

På ett Seminar Camp är det gruppen som tillsammans utformar och råder över programinnehållet; samarbete, förståelse, respekt och hänsyn står naturligt i centrum varje dag. Det spelar därför inte någon större roll i vilket land seminarielägret hålls, även om till exempel mat och miljö skiljer sig åt beroende på i vilket land lägret är.

Under lägret kommer du att lära dig om icke-våld som metod och utveckla din förmåga till konflikthantering. Då det praktiska lägerlivet är en stor del av lägret utvecklar du dessutom dina förmågor till att arbeta i grupp och att samarbeta. Genom de aktiviteter och diskussioner som ni genomför lär du dig att fatta beslut och ta ansvar för dessa. Gemensamt beslutsfattande är en viktig del av lägret och du får genom lägret erfarenhet och praktisk träning i olika demokratiformer och lär dig olika metoder för beslutsfattande.

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Deltagaravgift för deltagare på Seminar Camp 2021

Deltagaravgiften för Seminar Camp är 4 050 kr. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar deltagare, ledare och staber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resestipendium

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och IPP, deltagare på Youth Meeting som är 16 år eller äldre, juniorledare (JC) på Village samt juniorledare på Interchange att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resestipendium.

Ansökan till individuella platser

Alla lediga platser publiceras på hemsidan som lediga uppdrag. Välj ett uppdrag och klicka på det i vänsterkolumnen. Då ser du mer information om det uppdraget och där kan du även ansöka fram till och med sista ansökningsdatum.

Sitemap
Close

Sök