Deltagare på Seminar Camp

Som deltagare utgör du själva kärnan av lägret, det är du tillsammans med de andra deltagarna som ansvarar för lägrets genomförande. Detta innebär att ju större insats du och dina kompisar är beredda att lägga på lägret, desto bättre blir det. Du bör ha ett genuint intresse av att diskutera interkulturella och internationella frågor. Du bör vara nyfiken och villig att lära mer om dig själv, ditt liv och dina beteenden.

På ett Seminar Camp är det gruppen som tillsammans utformar och råder över programinnehållet; samarbete, förståelse, respekt och hänsyn står naturligt i centrum varje dag. Det spelar därför inte någon större roll i vilket land seminarielägret hålls, även om till exempel mat och miljö skiljer sig åt beroende på i vilket land lägret är.

Under lägret kommer du att lära dig om icke-våld som metod och utveckla din förmåga till konflikthantering. Då det praktiska lägerlivet är en stor del av lägret utvecklar du dessutom dina förmågor till att arbeta i grupp och att samarbeta. Genom de aktiviteter och diskussioner som ni genomför lär du dig att fatta beslut och ta ansvar för dessa. Gemensamt beslutsfattande är en viktig del av lägret och du får genom lägret erfarenhet och praktisk träning i olika demokratiformer och lär dig olika metoder för beslutsfattande.

Sök din plats här!

Här hittar du alla lediga uppdrag. Du kan skicka in din ansökan i ansökningsformuläret eller göra en intresseanmälan för att få mer info när det finns nya platser att söka.

Sista ansökningsdag för att delta på Seminar Camp eller att vara JC på Village under 2024 är den 30 november 2023.

Förberedande utbildning: Impact

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader för att delta på Seminar Camp 2023

Deltagaravgiften för Seminar Camp är 4 850 kr. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring.

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning samt eventuella kostnader för förberedelser och material.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resebidrag

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och juniorledare (JC) på Village att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resebidrag.

Sitemap
Close

Sök