Aktiv nationellt i CISV Sweden

Förtroendevald i en kommitté

Ledamöterna i CISV Swedens kommittéer väljs av årsmötet som är vårt högsta beslutande organ. Du som är förtroendevald i en kommitté är en del av CISV Swedens arbete utifrån våra gemensamma visioner och mål. Varje kommitté har ett eget ansvarsområde som kommer att kräva både tid, vilja och engagemang. Lägg gärna lite extra energi i början av uppdraget på att planera era uppgifter och arbetstid både gemensamt i kommittén och för din egen del.

Eftersom det mesta av CISVs verksamhet görs ideellt är vi oerhört beroende av varandra. Om det skulle vara så att du någon gång under ditt uppdrag känner att du tagit på dig för mycket och att du inte hinner med är det viktigt att du tar ansvar gentemot din kommitté och ber om hjälp.

Ha roligt i din kommitté och utvecklas med ditt uppdrag. Ditt engagemang är viktigt för hela CISV!

Sitemap
Close

Sök