Eldsjälar

Efter att ha deltagit i något av våra program eller i lokal verksamhet här i Sverige har många personer fått en större förståelse för omvärlden och en vilja att påverka världen vi lever i även utanför CISV.

Här kan du läsa mer om några av CISV Swedens eldsjälar som tagit med sig sitt engagemang och gör världen lite bättre varje dag, ett litet steg i taget.

Rebecka dokumenterade noggrant alla observationer och intervjuer från fältet på Västbanken
Observationer och intervjuer från fältet på Västbanken dokumenterades noggrant

Rebecka Ejdervik

Som många andra CISV-are kan jag, utan tvekan, säga att CISV har haft ett stort inflytande på mitt sätt att tänka och se på världen från när jag som en tanig 11-åring åkte på barnby i Italien. Jag började förstå att jag var en del i ett större sammanhang och att jag, tillsammans med andra, kunde skapa starka påverkande krafter för att bidra till rättvisa och förändring. Något jag sedan tagit med mig ut i vuxenlivet.

Läs mer om vad Rebecka gör idag och hur hon tar med sig sina CISV-erfarenheter i jobbet.

Sitemap
Close

Sök