Juniorledare (JC) på Village

Juniorledaren (JCn) är länken mellan barnen och de andra ledarna och du är fri att utforma din roll utifrån de barn och andra vuxna som finns på lägret. Du ska tycka att det är roligt att kommunicera och samarbeta med andra och vara sugen på att utveckla ditt eget ledarskap.

Du tar aktiv del i såväl planering och genomförande av lägret och aktiviteterna som i den sociala gemenskapen. Inte alla som åker på läger är duktiga på engelska, en del deltagare är kanske blyga – då har du en viktig roll i att få deltagarna att känna sig trygga och genomföra aktiviteter tillsammans.

Som juniorledare kommer du att utveckla dina färdigheter att planera och jobba i team. Du kommer att få praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering samt att lära dig att ta ansvar och att utveckla dina ledaregenskaper.

Juniorledaren (JCn) är 16-17 år. Det innebär att du måste vara 16 och/eller 17 år under hela tiden som lägret pågår.

Sök din plats här!

Här hittar du alla lediga uppdrag. Du kan skicka in din ansökan i ansökningsformuläret eller göra en intresseanmälan för att få mer info när det finns nya platser att söka.

Sista ansökningsdag för att delta på Seminar Camp eller att vara JC på Village under 2024 är den 30 november 2023.

Förberedande utbildning: Impact

Före uppdraget behöver du gå CISV Swedens Impact-utbildning i ledarskap, projekt och fred som hålls en fredag-söndag oftast under våren före lägret.

Kostnader för att delta som JC på Village 2023

Deltagaravgiften för att delta som juniorledare (JC) på Village är 6 250 kr för ett 28 dagars Village och 5 250 kr för ett 23 dagars Village. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring.

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning samt eventuella kostnader för förberedelser och material.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Resebidrag

CISV Sweden erbjuder deltagare på Seminar Camp och juniorledare (JC) på Village att ansöka om ett resebidrag.

En förutsättning för att kunna få resestipendiet är att du redan ansökt om bidrag från minst två andra fonder eller stiftelser. CISV Sweden kan bevilja ett bidrag på upp till 20% av din totala resekostnad. Ladda ner ansökan om resebidrag.

Sitemap
Close

Sök