Ledare på Step Up

Som ledare på ett Step Up har du en unik roll som koordinator av deltagarnas planerande, genomförande och utvärderande av lägret och dess aktiviteter. Din roll består av att stötta deltagarna och på så vis hjälpa dem att bli bidragande medlemmar av ett fredligare samhälle där de klarar av att ta ansvar och vara delaktiga.

Före lägret samordnar du delegationens gemensamma förberedelser, såsom att planera aktiviteter, diskussioner kring temat och praktiska arrangemang. En viktig del av förberedelsearbetet är de diskussioner kring deltagarnas förväntningar och mål som ni sätter upp tillsammans. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet.

Som ledare utvecklar du ett inkluderande ledarskap där stöttning och utvärdering är två centrala komponenter. Du får också möjlighet att utveckla dina färdigheter i att arbeta med gruppdynamik, fredsutbildning och konflikthantering.

För att bli ledare behöver du ha viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Ideellt uppdrag

Att vara ledare på ett Step Up är ett ideellt uppdrag, vilket innebär att du inte får betalt för att vara ledare. Däremot ska du inte heller betala något för att delta.

Som ledare omfattas du av den internationella reseförsäkringen (se nedan).

Sitemap
Close

Sök