Stadgar

Stadgar

Stadgarna är de grundläggande reglerna i en förening: om vilken verksamhet vi ska bedriva och om hur styrelsen ska fungera.
 
CISV Swedens stadgar har fastställts av lokalföreningarna på ett årsmöte.