Stadgar

Stadgarna är de grundläggande reglerna i en förening: om vilken verksamhet vi ska bedriva och om hur styrelsen ska fungera.

CISV Swedens årsmöte antog stadgarna 2009. De har reviderats, senaste ändringen gjordes på det extra årsmötet i oktober 2020.

Sitemap
Close

Sök