Kommittén för varumärke, kommunikation och IT

Kommittén arbetar med att utveckla CISV Swedens information och kommunikation, exempelvis genom hemsidan. Kommittén stöttar också CISV Sweden, både på nationell och lokal nivå, i frågor som rör informationsmaterial, profilmaterial och extern kommunikation.

För att kontakta kommittén:

Hela kommittén: communication@cisv.se
Hemsidan: webmaster@cisv.se
Mailadresser: address@cisv.se
Profilmaterial: communication@cisv.se
Sociala Medier: communication@cisv.se

Kommittémedlemmar

Björn Kåberger

Björn Kåberger

Ordförande, vald okt 2023.

Jonas Petersson

Jonas Petersson

Ledamot, vald okt 2023.

Rebecka Katzin

Rebecka Katzin

Ledamot, vald okt 2023.

Richard Hellström

Richard Hellström

Ledamot, vald okt 2023.

Sitemap
Close

Sök