Juniorrepresentanter

CISV Swedens juniorer, Junior Branch, utser representanter att företräda dem både internationellt och i den nationella styrelsen.

Du når alla förtroendevalda juniorer genom att skicka ett mail till juniorbranch@cisv.se.

Nationella juniorrepresentanter (NJR)

Du når alla nationella juniorrepresentanter genom att skicka ett mail till njr@cisv.se.

Ofelia Björklund

Ofelia Björklund

Senior NJR till mars 2023

 

Thea Söderstjerna

Thea Söderstjerna

Junior NJR, till mars 2024

 

Styrelseledamöter valda av juniorerna (SJR)

Du når alla juniorvalda styrelseledamöter genom att skicka ett mail till boardjunior@cisv.se.

Hjalmar Levin

Hjalmar Levin

Ledamot vald av juniorerna
Senior SJR till mars 2023

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Johanna Åman Nylund

Johanna Åman Nylund

Ledamot vald av juniorerna
SJR suppleant till mars 2023

E-post: boardjunior@cisv.se

Sitemap
Close

Sök