Juniorrepresentanter

CISV Swedens juniorer, Junior Branch, utser representanter att företräda dem både internationellt och i den nationella styrelsen.

Du når alla förtroendevalda juniorer genom att skicka ett mail till juniorbranch@cisv.se.

Nationella juniorrepresentanter (NJR)

Du når alla nationella juniorrepresentanter genom att skicka ett mail till njr@cisv.se.

Thea Söderstjerna

Thea Söderstjerna

Senior NJR till 2023

 

David Engström

David Engström

Junior NJR till 2024

 

Elliot Duval

Elliot Duval

NJR suppleant till 2023

 

Styrelseledamöter valda av juniorerna (SJR)

Du når alla juniorvalda styrelseledamöter genom att skicka ett mail till boardjunior@cisv.se.

Hjalmar Levin

Hjalmar Levin

Ledamot vald av juniorerna
Senior SJR till mars 2023

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Emma Knutsson

Emma Knutsson

Ledamot vald av juniorerna
Senior SJR till mars 2024

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Ella Ahde

Ella Ahde

Ledamot vald av juniorerna
Junior SJR till mars 2025

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Isak Lindgren

Isak Lindgren

Ledamot vald av juniorerna
SJR suppleant till mars 2024

E-post: boardjunior@cisv.se

Johanna Åman Nylund

Johanna Åman Nylund

Ledamot vald av juniorerna
SJR suppleant till mars 2023

E-post: boardjunior@cisv.se

Sitemap
Close

Sök