Juniorrepresentanter

CISV Swedens juniorer, Junior Branch, utser representanter att företräda dem både internationellt och i den nationella styrelsen.

Du når alla förtroendevalda juniorer genom att skicka ett mail till juniorbranch@cisv.se.

Nationella juniorrepresentanter (NJR)

Du når alla nationella juniorrepresentanter genom att skicka ett mail till njr@cisv.se.

Ofelia Björklund

Ofelia Björklund

Senior NJR 2021-2022

 

Thea Söderstjerna

Thea Söderstjerna

Junior NJR 2021-2022

 

David Lundeborg

David Lundeborg

NJR suppleant 2022

 

Styrelseledamöter valda av juniorerna (SJR)

Du når alla juniorvalda styrelseledamöter genom att skicka ett mail till boardjunior@cisv.se.

Hjalmar Levin

Hjalmar Levin

Ledamot vald av juniorerna
Senior SJR 2021-2022

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Hamzah Faruqui

Hamzah Faruqui

Ledamot vald av juniorerna
Junior SJR 2021-2022

E-post: boardjunior@cisv.se

Irmelin Celsing

Irmelin Celsing

Ledamot vald av juniorerna
SJR, suppleant 2022

E-post: boardjunior@cisv.se

Sitemap
Close

Sök