Juniorrepresentanter

CISV Swedens juniorer, Junior Branch, utser representanter att företräda dem både internationellt och i den nationella styrelsen.

Du når alla förtroendevalda juniorer genom att skicka ett mail till juniorbranch@cisv.se.

Nationella juniorrepresentanter (NJR)

Du når alla nationella juniorrepresentanter genom att skicka ett mail till njr@cisv.se.

David Engström

David Engström

NJR senior till 2024

 

Emma Knutsson

Emma Knutsson

NJR junior till 2025

 

Stina Kammerlind

Stina Kammerlind

NJR suppleant till 2024

 

Styrelseledamöter valda av juniorerna (SJR)

Du når alla juniorvalda styrelseledamöter genom att skicka ett mail till boardjunior@cisv.se.

Ella Ahde

Ella Ahde

Ledamot vald av juniorerna
SJR senior till 2024

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Lisa Lindvik

Lisa Lindvik

Ledamot vald av juniorerna
SJR junior till 2025

E-post: boardjunior@cisv.se

 

Malin Olsson

Malin Olsson

Ledamot vald av juniorerna
SJR suppleant till 2024

E-post: boardjunior@cisv.se

Sitemap
Close

Sök