Juniorrepresentanter

Juniorrepresentanter

CISV Swedens juniorer, Junior Branch, utser representanter att företräda dem både internationellt och i den nationella styrelsen.

Kontakta juniorrepresentanterna för CISV Sweden

Du når alla förtroendevalda juniorer genom att skicka ett mail till juniorbranch@remove-this.se.cisv.org.

Nationella juniorrepresentanter NJR

Nour Askary

NJR 2016-2018

Natasja Bergström

NJR 2017-2019

Stella Levin

NJR suppleant 2017-2018

Styrelseledamöter valda av juniorerna SJR

Vilhelm Österås

SJR

Julia Lidholm

SJR

Elliot Malmenborg

SJR, suppleant

Relaterade filer