Viktiga datum och rutiner

CISVs verksamhet bygger på samarbete mellan lokalföreningar i hela världen. Det ställer stora krav på samordning och framförhållning för att allt ska fungera så bra som möjligt. För att underlätta för er lokalförening hittar ni här datum för när olika saker senast behöver göras.

OBS! Hela sidan med Viktiga datum är under uppdatering och kan innehålla felaktiga uppgifter!

Efter ert årsmöte

Senast en månad efter att er lokalförening har haft årsmöte behöver vi information från er, i fyra steg:

  1. Uppdatera medlemsregistret med de nya uppgifterna i grupperna för både styrelsen och uppdragen. Läs mer om det på hemsidans Verktyg under Medlemsregister.
  2. Skicka in de här dokumenten till secretary@cisv.se:
    • verksamhetsberättelse
    • årsredovisning
    • årsmötesprotokoll
  3. Uppdatera e-mailadresserna enligt instruktionerna nedan.
  4. Ordförande, Risk Management-ansvarig (LRM) och Interchange-ansvarig (LIC) behöver också registrera sig i myCISV.Läs mer om myCISV.

Uppdatera e-mailadresser

För att uppdatera mailadresserna, följ instruktionerna här

Under året

Löpande under året

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Sitemap
Close

Sök