Viktiga datum och rutiner

CISVs verksamhet bygger på samarbete mellan lokalföreningar i hela världen. Det ställer stora krav på samordning och framförhållning för att allt ska fungera så bra som möjligt. För att underlätta för er lokalförening hittar ni här datum för när olika saker senast behöver göras.

Efter ert årsmöte

Senast en månad efter att er lokalförening har haft årsmöte behöver vi information från er, i fyra steg:

  1. Uppdatera medlemsregistret med de nya uppgifterna i grupperna för både styrelsen och uppdragen. Läs mer om det på hemsidans Verktyg under Medlemsregister.
  2. Skicka in de här dokumenten till secretary@cisv.se:
    • verksamhetsberättelse
    • årsredovisning
    • årsmötesprotokoll
  3. Uppdatera e-mailadresserna enligt instruktionerna nedan.
  4. Ordförande och Risk Management-ansvarig (LRM) behöver också registrera sig i myCISV.Läs mer om myCISV.

Uppdatera e-mailadresser

För att uppdatera mailadresserna, följ instruktionerna här

OBS! Coronapandemin under 2020–2022 har lett till att många av CISVs rutiner och deadlines har ändrats.

Under pandemin har rutiner och deadlines ändrats flera gånger, både i CISV Sweden och i CISV International. Här är länk tlll en sammanställning med de deadlines och avgifter som gäller för programmen 2022:

Under året

Löpande under året

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Sitemap
Close

Sök