Riskhantering

Riskhantering (Risk Management på engelska) är mycket viktigt i en organisation som CISV, främst med tanke på det stora ansvar det innebär att arbeta med barn och ungdomar. Alla lokalföreningar behöver utse en Risk Management-ansvarig. I CISV Internationals General Guide finns bra information om vad risk- och krishantering i CISV innebär, vad vi ska göra och vad vi bör tänka på.

Var beredda och räkna med trubbel

När lokalföreningen har deltagare på läger och projekt (exempelvis under sommaren och över jul/nyår) är det viktigt att styrelsen sätter upp en jourlista så att vi kan nå varandra för akuta beslut.

Risk Management-kommittén har utarbetat ett arbetsdokument Räkna med trubbel som alla lokalföreningar, staber och ledare behöver bekanta sig med inför kommande nationella och internationella läger. Tanken är att det ska vara så lättarbetat som möjligt och täcka alla typer av läger. Det ska vara till hjälp och inte ett hinder. Dokumentet är ett arbetsdokument för alla lokalföreningar som i sin tur ansvarar för att ledare tar del av och använder dokumentet.

Räkna med trubbel innehåller tre delar:

  • Checklista för förebyggande kontroller - inklusive plats för krisorganisation och journummer
  • Checklista för hantering av oväntade händelser
  • Tips och råd för sjukvård och sjukvårdsmaterial etc.

Sociala medier

CISV International har tagit fram riktlinjer för hantering av sociala medier. Syftet är att uppmuntra till användande av sociala medier på ett sätt som skyddar barnen, skyddar dig själv, skyddar CISV och skyddar andras rättigheter.

Den riktar sig till alla som direkt eller indirekt uttalar sig i CISVs namn. Den innehåller regler för vilka som får starta konton i CISVs namn, men ännu viktigare är de riktlinjer som gäller för hur vi använder de sociala medierna.

Tumregeln är att du inte ska publicera någonting som du inte vore bekväm med att det snappades upp av medierna. Respektera varandra och tänk på att inte publicera personlig information och namnge/tagga varandra.

Tänk på när det är lämpligt att dela information med, eller vara vänner med, delegater i ditt vanliga konto. Det är förmodligen bättre att ha en gemensam sluten grupp.

Om du upptäcker innehåll som påverkar CISV negativt, loggan felanvänd, eller ett konto som kan misstas för att vara ett CISV-konto så hör av dig till RM-kommittén.

Läs riktlinjerna för sociala medier i sin helhet på CISV Internationals hemsida och se till att ni pratar om detta!

Här nedan hittar du riktlinjer för hur du ska agera vid en eventuell kris, översatt till svenska.

Rutin för utdrag ur belastningsregistret

Risk Management-kommittén har tagit fram en rutin för hur vi hanterar utdrag ur belastningsregistret. Vårt mål med rutinen är att avlasta lokalföreningarna, att alla ska bli lika behandlade och att lokalföreningarna ska slippa hamna i jävsituationer.

Vilka ska ni prioritera?

Alla myndiga individer som kan komma att vara ansvariga för, eller tillbringa tid tillsammans med, deltagare i aktiviteter inom CISV Sweden skall lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.

Be alla berörda att skicka in sitt utdrag Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Prioritera alltid de som snart står inför sitt uppdrag, men vänta inte till sista stund då alla utdrag är giltiga i ett år. Vi beskriver mer ingående hur du ska göra i filen nedan "Rutin för hantering av police check report / utdrag ur belastningsregistret."

Hur vet jag vilka som har skickat in?

Alla lokalföreningars Local Risk Managers (LRM) och ordförande har tillgång till ett dokument som vi kallar BRUS – belastningsregisterutdragssammanställning. Där förs alla in som uppmanats att lämna in ett utdrag, och när dessa utdrag har kommit in så markeras det. Dokumentet uppdateras löpande för att alla ska ha tillgång till den senaste informationen.

Vad gör ni nu?

  • läs igenom den detaljerade rutinen
  • uppmana alla berörda att skicka in utdraget till oss
  • gå in och fyll i BRUS med vilka Risk Management kommittén kan förvänta sig utdrag från

Risk- och krishantering i verksamheten

RM-kommittén har tagit fram en kort information kring hur CISV Sweden arbetar med risk- och krishantering. Detta kan ni som lokalförening t.ex. använda i kontakt med rektorer på skolor ni vill hyra eller i samtal med räddningstjänsten.

Local Risk Manager (LRM)

Varje lokalförening skall ha en Local Risk Manager (LRM). LRM är en person som inför och under våra program hjälper till att säkerställa att vi uppfyller de krav som organisationen ställer för att vi skall kunna garantera våra deltagares trygghet och säkerhet. De är också den nationella Risk Management-kommitténs främsta kontakt med lokalföreningarna!

Kontakt

Har ni några frågor, tveka inte att höra av er!

Risk Management-kommittén, riskmanagement@cisv.se

Kontaktuppgifter under programsäsongerna finns i jourlistan för respektive period.

Sitemap
Close

Sök