Ledare på Youth Meeting för 12-13-åringar

Som ledare arbetar du aktivt före lägret med delegationens praktiska och pedagogiska förberedelser. Tillsammans förbereder ni aktiviteter som relaterar till temat och diskuterar kring temat och lägrets genomförande. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas regelbundet.

Under lägret är du en aktiv del av ledargruppen som tillsammans planerar aktiviteter med ungdomarna samt stöttar dem i deras planerande och genomförande. Lägret ger dig möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper och din förmåga att arbeta med ungdomar och vuxna i en interkulturell miljö. Dessutom ger lägret dig praktisk erfarenhet i fredsutbildning och konflikthantering.

För att bli ledare behöver du ha viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och dina ledaregenskaper.

Ideellt uppdrag

Att vara ledare på ett Youth Meeting är ett ideellt uppdrag, vilket innebär att du inte får betalt för att vara ledare. Däremot ska du inte heller betala något för att delta.

Som ledare omfattas du av den internationella reseförsäkringen (se nedan).

Sitemap
Close

Sök