Pre-Camps

Ett Pre Camp är informationen till deltagare och ledare på ett internationellt program som den arrangerande lokalföreningen sammanställer några månader före lägret. Du får tillgång till ditt Pre Camp via plattformen myCISV.

Läs mer här om hur du registrerar dig i myCISV:

  • För vårprogram ska Pre-Camp 1 vara klart senast 1 december och Pre-Camp 2 senast 1 februari.
  • För sommarprogram ska Pre-Camp 1 vara klart senast 1 mars och Pre-Camp 2 senast 1 april.
  • För vinterprogram ska Pre-Camp 1 vara klart senast 1 september och Pre-Camp 2 senast 1 oktober.
Sitemap
Close

Sök