Mosquito Methods

Mosquito Methods bygger vidare på Mosquito Tactics och dyker djupare ner i fred och fredsutbildning.

Var och en av de fyra böckerna i Mosquito Methods-serien inriktar sig på ett av CISVs utbildningsområden:

  • Mångfald
  • Konflikthantering
  • Hållbar utveckling
  • Mänskliga rättigheter

Varje bok innehåller en del grundläggande information om hur vi arbetar med upplevelsebaserat lärande och en introduktion till utbildningsområdet. Därefter kommer boken att vara indelad i fyra olika delar som tar upp olika ämnen relaterade till utbildningsområdet. Varje sådant kapitel avslutas med ett exempel på en aktivitet. Texterna har varierande karaktär, från teoretiska utläggningar till jordnära beskrivningar av vardagssituationer och varje bok innehåller dessutom ett antal porträtt av personer som är kända för sina engagemang inom varje utbildningsområde.

Kapiteltexterna är bidrag skrivna av en stor grupp människor av olika nationaliteter och bakgrund, vilket ger Mosquito Methods en extra bredd gentemot om allt skrivits av kärngruppen, som utarbetat porträtt, introduktioner samt delen om upplevelsebaserat lärande.

Böckerna finns tillgängliga i digital PDF-version som du laddar ner utan kostnad. Navigera till de olika böckerna genom menyn till vänster, eller klicka er vidare till någon av böckerna genom bilderna nedan.

Böckerna i Mosquito Methods-serien

Böckerna i Mosquito Methods-serien
Böckerna i Mosquito Methods-serien
Böckerna i Mosquito Methods-serien
Böckerna i Mosquito Methods-serien
Sitemap
Close

Sök