Styrdokument

Som grund för vår organisation har vi ett antal styrdokument som vi utgår ifrån när vi planerar och genomför verksamheten. Stadgarna beskriver de grundläggande förutsättningarna och för några områden har vi policys som beskriver vår inställning och vilka riktlinjer som gäller.

I verksamhetsplanen och budgeten berättar vi om vilken inriktning och verksamhet vi planerar inför det kommande året och med vilka resurser vi finansierar det. I verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ser du vad vi genomfört samt det ekonomiska resultatet.

Här hittar du också protokoll från CISV Swedens årsmöten.

Sitemap
Close

Sök