Arrangera läger och program

CISV arrangerar läger och projekt, lokala och globala, av och för unga. Inom CISV Sweden finns många möjligheter att lära av varandras framgångar i arrangerande av såväl lokala som internationella aktiviteter. Det är mycket att tänka på: att boka lägergården i god tid, att någon ansvarig måste vara myndig, att se till att det finns tillgång till bil, att organisera sig för att ha struktur på vad som måste göras och se till att det finns lämpliga uppdrag för våra medlemmar stora som små.

Här delar vi med oss av tips mellan lokalföreningarna och från CISV Swedens nationella kommittéer. Det kan vara checklistor, budgetexempel, menyer och recept inför till exempel en barnby eller ett inför ett helgläger.

Använd dem, förbättra och hör av er om ni har fler tips!

Läs också gärna mer om riskhantering, försäkringar samt under läger och projekt där du kan få tips om just det program du ska anordna.

Arrangera ett internationellt program

Att arrangera en internationell programaktivitet kräver ofta lång förberedelse, men gör man arbetet tillsammans behöver det inte vara betungande utan kan tvärtom vara en spännande och lärorik upplevelse där man lär känna varandra inom föreningen.

Att inom föreningen arrangera aktiviteter regelbundet skapar erfarenhet, ger kontakter och gör att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Att arrangera och deltaga i aktiviteter skapar dessutom en känsla av gemenskap i föreningen som får föreningen att växa.

Börja med att läsa igenom programguiden för det program ni ska arrangera som du hittar på Resources på CISV Internationals hemsida.

Ibland dyker det upp frågor om vad som gäller i olika sammanhang för de internationella programmen, som till exempel ålder på deltagare, antal stabsmedlemmar etc. De flesta svaren hittar du i Programme Basic Rules.

Pre Camps

Informationen till deltagare och ledare om ert internationella program sammanställer lokalföreningen i så kallade Pre-Camps som ni lägger upp i myCISV. Mer info om Pre-Camps hittar du i Pre-Camp Help Notes.

  • För vårprogram ska Pre-Camp 1 vara klart senast 1 december och Pre-Camp 2 senast 1 februari.
  • För sommarprogram ska Pre-Camp 1 vara klart senast 1 mars och Pre-Camp 2 senast 1 april.
  • För vinterprogram ska Pre-Camp 1 vara klart senast 1 september och Pre-Camp 2 senast 1 oktober.

Arrangera lokala läger

Vad bör man tänka på när man ska arrangera ett lokalt helgläger eller en aktivitet? Har ni regler för hur många i staben som ska vara myndiga, om man kan ha ett läger utan att ha tillgång till bil på plats etc. Det är bäst att kolla med din egen lokalförening vilka bestämmelser ni har.

Här finns det plats för tips och checklistor inför lokala läger samt förslag på aktiviteter.

Sitemap
Close

Sök