Rekrytering och marknadsföring

Ta hand om medlemmarna

Den viktigaste tillgången en förening har är medlemmarna. Därför är det viktigt att vi tar hand om våra medlemmar och skapar bra förutsättningar för ett aktivt engagemang. Det låter självklart - men är ändå lätt att glömma bort i vardagen när verksamheten rullar på och det är svårt att få tiden att räcka till. Ibland är det bra att påminna sig om att utan medlemmarna har vi ingen förening!

En förening behöver både ta hand om sina nuvarande medlemmar, välkomna nya medlemmar och erbjuda möjligheter för ett aktivt engagemang så att verksamheten fungerar och medlemmarna trivs och har roligt tillsammans.

För att underlätta och göra medlemsvården till en levande del i den ordinarie verksamheten finns det en del metoder och rutiner att ta hjälp av. En bra början kan vara att diskutera och gemensamt besvara några frågor. Sätt av tid till det på till exempel ett styrelsemöte.

 • Vad är syftet med er förening?
 • Vilket är ert uppdrag som förtroendevalda i föreningen?
 • Gör ni rätt saker? Leder er verksamhet till att ni uppnår syftet?
 • Har ni rätt resurser? Om inte, vad behöver ni förändra?
 • Identifiera er målgrupp. Vilka är era medlemmar?
 • Vilka är era potentiella medlemmar?
 • Skiljer sig de båda grupperna åt? På vilket sätt?
 • Hur når ni ut med ert budskap om varför det är bra att vara med i just er förening?
 • Vilka kanaler kan ni använda för att nå de potentiella medlemmarna?

Nå ut - berätta om vad ni gör

Berätta om det ni gör bra, berätta om vad ni uppnått och om vad det har haft för effekt för enskilda medlemmar. Hitta flera olika kanaler att synas och höras i.

Kom ihåg att ett av de bästa sätten att få fler medlemmar är att de som redan är medlemmar trivs och är nöjda med föreningen.

Informationsmaterial

När du vill berätta om CISV och vår verksamhet kan det vara bra att dela ut en kortfattad information.

Var generös med att dela ut den kortfattade flyern till alla som är nyfikna på oss!

Till någon som är mer intresserad, kanske redan känner till CISV som organisation och funderar på att börja engagera sig, kan du lämna fram den lite mer utförliga informationsbroschyren som berättar mer om vad det innebär att delta och att engagera sig ideellt. I broschyren presenterar vi också de olika programmen och berättar hur det går att hitta din lokalförening via hemsidan och bli medlem.

Aktiva medlemmar

En förutsättning för att någon ska vilja bli medlem är att den delar föreningens värderingar och målsättning. Bland era medlemmar finns det säkert flera som /ännu inte/ deltagit aktivt i er verksamhet. Ni har dem redan med er och delar era värderingar och målsättning, vilket är de bästa förutsättningar för att de ska välja att ta steget till att bli aktiva medlemmar.

Se till att det finns olika typer av uppdrag - smått som stort - så att det är lätt att engagera sig. För vissa (eller under en viss period i livet) är det rätt att åta sig ett styrelseuppdrag kombinerat med att utbilda nya ledare och under sommaren själva vara ledare eller stab på ett internationellt program. För vissa andra fungerar det att hjälpa till en begränsad period med att till exempel skriva fondansökningar och för ytterligare några andra passar det att ställa upp en eller ett par dagar och laga mat på ett läger. Alla insatser behövs!

Gör det lätt att engagera sig genom att vara tydlig om vad som behöver göras. Formulera tydligt vad olika uppdrag innebär:

 • Hur omfattande är det i arbetsinsats och hur mycket tid krävs?
 • Vilket ansvar innebär det?
 • När ska det göras (början och slut)?

Ställ krav

När någon väl åtagit sig ett uppdrag: ställ krav. Det ni kommit överens om ska också genomföras. Följ upp att det fungerar och uppmuntra till att den som åtagit sig för mycket eller ”fel” uppgifter meddelar det i god tid, så att ni har möjlighet att hitta en alternativ lösning.

Att be om hjälp eller säga ifrån när det blir för mycket är också att ta ansvar för sitt uppdrag.

Säg tack

Tacka för de insatser som medlemmarna gjort. Alla behöver vi uppskattning och det blir roligare att tacka ja till nästa uppdrag om ens tidigare insats var uppskattad.

Utfärda gärna intyg eller diplom efter utförda (större) uppdrag, som beskriver vad uppdraget inneburit. Det blir både ett tack och ett intyg som medlemmen kan använda i andra sammanhang för att visa vad den gjort och kan.

Hantera kritik

Ibland blir en medlem missnöjd med något och framför kritik.

Gå inte direkt i försvar, utan försök att förstå varför medlemmen uppfattar situationen som den gör. Lyssna, lyssna, lyssna!

Det är ett fantastiskt bra tillfälle att ändra rutiner, förbättra kommunikationen och utveckla organisationen - missa inte den chansen! Många som kritiserar vill inte smutskasta eller gå ur föreningen: de vill förändra. Tacka för att ni fått ta del av synpunkterna och välkomna ett fortsatt engagemang från medlemmen, nu eller i framtiden.

Vill du läsa mer?

Vill du fördjupa dig mer i medlemsvård för föreningar finns det mycket intressant att läsa i boken Medlemsmodellen. Studiefrämjandet har tagit fram en Studiehandledning till boken Medlemsmodellen.

Inspiration till texten är hämtad från bland annat Medlemsmodellen.

CISV Swedens lokalföreningars egna rekryteringstips

 • ”Bring a friend” till aktiviteter och läger
 • Medverka med lokala sommarläger i kommunala "sommarlovsinfo"
 • Använd media (berätta om aktiviteter, bjud in till aktiviteter, informera om CISV, kampanj)
 • Facebook-grupper
 • Dela ut flygblad
 • Affischer
 • Verktyget Fredsutbilda flera!
 • Mun-mot-mun metoden
 • Synas! Synliggöra CISV där barn och ungdomar finns (mässor, festivaler, Facebook, ungdomsgårdar)
 • Samarbete med andra organisationer
 • Vara med på festival, stora arrangemang, konferenser, mässor
 • När man anmäler sitt intresse även visa att föräldrar måste ta ansvarsuppgifter
 • Konkret – vad rekryterar vi till (kunna förklara CISV under en hissresa)
 • Finnas något för alla, hela tiden - oavsett ålder
 • Förtydliga vilka förväntningarna är på en som medlem
 • Varje Village-delegation samlar in 2 000 kr. Målet att synas och göra något för CISV
 • Packa kassar i mataffär och samtidigt göra reklam för CISV
 • Studiecirkel
 • Utbildning av lärare innan man går in och informerar i klasser
 • Informera på föräldramöten (använda sig av verktyget Fredsutbilda flera!)
 • Hitta nya ledare med hjälp av verktyget Rekrytera ledare och stab
 • Projekt inom lokalföreningen
 • Guider på nätet och i tidningar där det står om vad som händer idag. Brukar vara gratis.

  Här, på den gemensamma Driven, hittar du ännu fler tips och verkyg:
 • Rekrytering
Sitemap
Close

Sök