Rekrytering och marknadsföring

Hur kan vi bli fler medlemmar?

Genom regelbunden verksamhet, genom att synas och finnas tillgängliga, planera marknadsföringsaktiviteter, regelbunden lokal verksamhet, ledarrekrytering till lokal utbildning, fler mosaikprojekt, skicka pressmeddelanden till lokaltidningen och radio, synas i samhället i samband med event, informera på skolor och bibliotek, bygga relationer med lärare, arrangera event på fredsdagar, första lägret ger automatiskt medlemskap, informationsträffar, föräldrautbildning, mun-mot-mun-metoden, barn till barn-info och framförallt ha kul, göra bra verksamhet och behåll de medlemmar vi redan har.

Hur kan vi öka engagemanget?

Ha roligt tillsammans, skapa en öppen grupp som är lätt att få kontakt med, se till att alla förstår vad man arbetar för, se till att alla får göra det som intresserar dem, visa oss, se till att det är (och verkar vara) roligt med engagemang i CISV, se möjligheterna istället för hindren, en glad grundgrupp drar till sig fler, håll igång och ha alltid något att erbjuda, erbjud lättsamma aktiviteter, prata ett språk som alla förstår (undvik förkortningar och interna ord), berätta om vår vision, erbjud personer att engagera sig i avgränsade projekt, lista mindre uppdrag som måste göras etc.

CISV Swedens lokalföreningars egna rekryteringstips

 • ”Bring a friend” till aktiviteter och läger
 • Medverka med lokala sommarläger i kommunala ”sommarlovsbroschyrer”
 • Använd media (berätta om aktiviteter, bjud in till aktiviteter, informera om CISV, kampanj)
 • Facebook-grupper
 • Dela ut flygblad
 • Affischer
 • 250-modulerna
 • Mun-mot-mun metoden
 • Synas! Synliggöra CISV där barn och ungdomar finns (mässor, festivaler, Facebook, ungdomsgårdar)
 • Samarbete med andra organisationer
 • Vara med på festival, stora arrangemang, konferenser, mässor
 • När man anmäler sitt intresse även visa att föräldrar måste ta ansvarsuppgifter
 • Konkret – vad rekryterar vi till (kunna förklara CISV under en hissresa)
 • Finnas något för alla, hela tiden - oavsett ålder
 • Förväntningar på en som medlem
 • Varje Village-delegation samlar in 2000 kr. Målet att synas och göra något för CISV
 • Packa kassar i mataffär och samtidigt göra reklam för CISV
 • Studiecirkel
 • Utbildning av lärare innan man går in och informerar i klasser
 • Informera på föräldramöten (använda sig av grundmaterial i 250 modulerna)
 • Projekt inom lokalförening
 • Guide i stora tidningar där det står om vad som händer idag. Brukar vara gratis.

Inkludering skapar effektivitet

Genom ett aktivt arbete med inkludering skapar vi möjligheter att ta vara på den kompetens, och de intressen och perspektiv som finns i gruppen eller organisationen. Dessutom är det lättare att locka nya medlemmar till en organisation som tydligt visar och har strukturer för att ta tillvara alla. Inkludering handlar alltså inte främst om att vara schysst, utan om att skapa en långsiktig utveckling i organisationen och att lättare uppfylla våra mål. Medlemmarna känner sig trygga, välkomna, värdefulla och delar med sig av sina perspektiv – det leder till utveckling och skapar ett mer hållbart och effektivt arbete i organisationen.

Ledarrekrytering

Att rekrytera ledare till olika aktiviteter kräver planering och noggrannhet. Man ska vara medveten om att det är ett stort ansvar för CISV när vi exempelvis skickar ut en delegation i världen. Därför är det viktigt att föräldrarna känner sig trygga här hemma och att detta blir ett led i ett fortsatt CISV engagemang för deltagare med familj och naturligtvis för ledaren.

Några frågor att reflektera över innan börjar värva ledare:

Vad värvar vi till och hur informerar vi?
Bjud gärna in till en information och informera om alla aktiviteter som ni har på gång förmedla CISV så ni inte värvar till ett häftigt resmål. Framställ ledaruppdraget som en förmån.

Vad krävs av ledaren?
Var tydlig med vad som förväntas av ledaren.

Vem intervjuar?
Vem tar det slutliga beslutet angående vem som är lämplig för de olika aktiviteterna? Tänk på att styrelsen alltid har det yttersta ansvaret.

Vad kan CISV hjälpa till med?
Överväg om det finns möjligheter att hjälpa till med faktiska kostnader som exempelvis en hyra då sommarjobbet kanske uteblir.

Vilket skriftligt material ska ni använda och dela ut?
Komplettera gärna CISV Swedens material med egen lokal information.

Var är det lämpligt att värva?
Överallt…

Tänk på att ställa frågan och sprida budskapet i alla sammanhang man kan få svar på dem mest oväntade ställen. Naturligtvis på Högskolor, universitet, folkhögskolor, använd anslagstavlor, dela ut information till bibliotek, använd hemsidan. Be CISVare i ledarålder ta med kompisar till information. En viktig bas är såklart före detta deltagare och medlemmar (titta i ert medlemsregister från ett par år tillbaka). Använd telefonen för att följa upp intresseanmälningar.

Vad är det som gör att någon får förtroendet att vara ledare?
Ställa er frågan ”skulle jag (om jag hade några) skicka mina barn med den här personen på läger?” Låt ledaren prova på CISV, vara med på ett helgläger och känna efter om CISV är något för honom/henne.

Ta referenser och glöm inte utdrag ur polisregistret.

Tänk på att man inte måste vara dryga 20 för att vara ledare – CISV behöver också fler äldre ledare!

Några fler tips:

 • Skapa ett konto på Volontärbyrån och sök ledare och stab där - har funkat för andra lokalföreningar.
 • Skapa facebookannonser som man betalar en slant för för att nå fler personer.
 • Gå ut till högskolor/universitet för att hitta "21-plussare".
 • Tydliggöra hur seriöst uppdraget är för rekryterade för att undvika att de helt plötsligt hoppar av.

Kort information om CISV

En flyer med kort information om CISV som kan lämnas ut på olika evenemang.

Sitemap
CloseClose

Sök