Deltagare på Youth Meeting

Som deltagare ingår du i en grupp på fyra deltagare som börjar med att ses hemma innan lägret börjat, för att diskutera kring ert lägertema. Ni kopplar lägertemat till hur det ser ut i ert närsamhälle, där du bor. Du bör vara nyfiken på hur världen ser ut och tycka att det är roligt att diskutera.

Under lägret kommer ni att arbeta med ett tema som ni i deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa dig och dina kompisar att planera och genomföra aktiviteterna. Att vara deltagare på ett Youth Meeting kommer lära dig att ta ansvar och lära dig hur man konkret arbetar med spännande teman. Under lägret och dess aktiviteter lär du dig mer om andra kulturer och hur du kan engagera dig för ett fredligare samhälle.

Deltagaravgift för deltagare på Youth Meeting 2022

Avgiften som lokalföreningen betalar till CISV International för varje deltagare i en Youth Meeting-delegation är 2 200 kr för ett 8 dagar långt läger och 3 550 kr för ett 15 dagar långt läger. I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring (se nedan).

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Sitemap
Close

Sök