myCISV

CISV International har skapat en gemensam plattform för CISV-medlemmar. Systemet, som kallas myCISV, hanterar personliga profiler, kontaktuppgifter till olika ansvarsposter och alla våra program.

Alla som har deltagit eller ska delta i en CISV-aktivitet, samt de som har vissa uppdrag, behöver lägga in sina uppgifter på myCISV:

  • Ordförande i lokalföreningen
  • Risk Management-ansvarig i lokalföreningen (LRM)
  • Interchange-ansvarig i lokalföreningen (LIC)
  • Programansvarig i en nationell kommitté

myCISV och svar på vanliga frågor (FAQ) hittar du via knapparna nedan.

Delta i program

När en ska delta på ett av CISVs program, oavsett om det är som deltagare, ledare eller stab, är det viktigt att vara registrerad via myCISV. I systemet delas t.ex. information om lägret, där finns kontaktuppgifter till staben osv.

Efter att en profil har skapats är det upp till den skickande lokalföreningen (myCISV Chapter Coordinator) att lägga in deltagaren på rätt program. På CISV Internationals hemsida finns mer instruktioner för detta.

Sitemap
Close

Sök