Fredsutbildning

Fredsutbildning

Genom fredsutbildning skapar vi möjligheter för individer att utveckla sig själva och varandra. Det handlar om att få nya kunskaper om människor som lever på andra sätt än en själv och om att hitta sätt att lösa konflikter på. Vi tror på en fredskultur med frihet, rättvisa, demokrati och där alla får ta del av de mänskliga rättigheterna.

Fredsutbildning sammanför en rad olika sorters pedagogiker, det vill säga varianter och modeller för hur vi lär ut saker på ett så bra sätt som möjligt. Fredsutbildning handlar om att utveckla människor och göra oss bättre på att lösa och förebygga konflikter – samt att utvecklas av de nya erfarenheter vi får. Det innebär att träffa människor som inte tänker eller agerar på samma sätt som vi själva. Fredsutbildning innebär också att bygga upp respekt för miljön och att ge människor nya kunskaper, färdigheter och attityder som vi behöver för att kunna skapa och bevara en fredskultur.

Att förstå, förebygga och få bort strukturellt våld är centralt inom fredsutbildning. Konflikter är inget vi behöver vara rädda för utan vi borde istället se dem som något som utvecklar oss – om vi löser dem på ett bra sätt. Fredsutbildning behövs för att förhindra att konflikter fortsätter att urarta i våld och för att vi ska kunna veta hur vi ska använda konflikter på ett positivt sätt.

Ett sätt att arbeta med fredsutbildning på är att låta människor från olika delar av en stad eller från olika länder möta varandra. På så sätt får personer med olika livserfarenheter mötas. Första steget kan vara att skapa en aktivitet där människor från olika delar av en kommun träffas under en helg och lär känna varandra.

Fredsutbildning och globalisering

I en mer sammanlänkad värld påverkar människors handlingar andra människor oberoende av geografiskt avstånd. Många gånger kanske vi inte ens tänker på det. Utmaningen med den nya globala världen är att göra den till en positiv kraft där alla ska ha möjlighet att vara sig själva. Ett globalt medborgarskap innebär att alla ska känna att de bär ett delat ansvar för andra och själva har något att vinna på globaliseringen. Ett utökat kontaktnät och vänner på många platser är en bra start.