Fredsutbildning

Vi skapar fredsutbildning i en inkluderande miljö och de här fyra utbildningsområdena är grundpelarna i vår verksamhet:

  • Mänskliga rättigheter
  • Mångfald
  • Konflikthantering
  • Hållbar utveckling

Vi utgår från grundpelarna i alla våra aktiviteter, projekt och läger. Det är vad vi kallar fredsutbildning.

Upplevelsebaserat lärande

Alla våra aktiviteter är utformade utifrån upplevelsebaserat lärande. Det betyder att deltagarna genom diskussioner och övningar upplever ämnet istället för att bara läsa sig till fakta. Vi tror att det ger en djupare förståelse och bättre förutsättningar för att bilda sig en egen åsikt och för att ta ställning i olika samhällsdiskussioner.

Genom våra upplevelsebaserade aktiviteter skapar vi en inkluderande miljö där alla uppmuntras att utveckla sina åsikter och ledarskapsförmågor.

Våld och konflikthantering

Att förstå, förebygga och få bort strukturellt våld är centralt inom fredsutbildning. Konflikter är inget vi behöver vara rädda för utan vi borde istället se dem som något som utvecklar oss – om vi löser dem på ett bra sätt. Fredsutbildning behövs för att förhindra att konflikter fortsätter att urarta i våld och för att vi ska kunna veta hur vi ska använda konflikter på ett positivt sätt.

Möten mellan människor

Ett sätt att arbeta med fredsutbildning på är att låta människor från olika delar av en stad eller från olika länder möta varandra. På så sätt får personer med olika livserfarenheter mötas. Första steget kan vara att skapa en aktivitet där människor från olika delar av en kommun träffas under en helg och lär känna varandra.

Sitemap
Close

Sök