Local Work-kommittén

Local Work-kommitténs uppdrag är att finnas till som en resurs för CISV Swedens
lokalföreningar i genomförande av lokal och nationell verksamhet samt lokala och nationella
projekt.

Lokalföreningarna
● Stötta lokalföreningar att komma igång med, samt bedriva lokal verksamhet
● Bidra med idéer, material, sessioner, projektplaner anpassade till en lokal kontext
● Samla “best-practices” för att kunna återanvända och utveckla bra koncept
● Samverka med juniorverksamheten för att öka samarbetet / samverkan mellan lokala
juniorer och lokalföreningsstyrelser

Nationellt
● Local Work kommittén kan vid intresse driva nationell, regional, lokal eller digital
verksamhet som gynnar lokalföreningarna
● Ha kontakt med CISV International i det fall att Mosaic-projekt genomförs i CISV Sweden

Kommittémedlemmar

Jens Johansson

Jens Johansson

Ordförande, vald okt 2023.
Ledamot 2022–2023.

Sitemap
Close

Sök