Stadgar

Stadgarna är grunden för en ideell förening. De ska kortfattat beskriva föreningens ändamål och grundläggande regler för verksamheten. En lokalförening i CISV Sweden måste ha minst tio medlemmar. Minst tre femtedelar av medlemmarna bör vara mellan 6 och 25 år gamla.

Rekommenderade stadgar

Här nedan hittar du CISV Swedens rekommenderade stadgar för lokalföreningar. Vi har tagit fram dem som ett verktyg för att underlätta för lokalföreningar när de vill skapa sina egna stadgar. Eftersom CISVs lokalföreningar ofta har liknande struktur och verksamheter blir dessa rekommenderade stadgar en möjlig utgångspunkt för lokalföreningar som då inte behöver lägga tid på att ta fram egna stadgar helt från grunden, men med alla möjligheter att justera så att det passar just för den. Varje lokalförening i CISV Sweden är en egen förening som självständigt beslutar om sina stadgar.

 

Sitemap
Close

Sök