Mosaic

  • Finns det något du vill förbättra i ditt lokala samhälle?
  • Vill du driva ett lokalt projekt?
  • Vill din lokalförening driva ett lokalt projekt?
  • Vill du delta i ett lokalt projekt?

Mosaic erbjuder lokalföreningar och individer ett program för samhällsbaserad fredsutbildning. CISV har genomfört Mosaic-projekt sedan 2005.

Det lokala samhället är en spegelbild av världen. Varje projekt besvarar lokala behov och intressen genom meningsfulla metoder. De flesta projekten är planerade och utförda i samarbete med andra föreningar och de kan komma i många olika former och storlekar. Mosaic-projekt skapar en autentisk lärupplevelse för lokala deltagare av alla åldrar samtidigt som det bidrar till en konkret förändring för ett mer schysst och rättvist närsamhälle.

Ett Mosaic-projekt utvecklar lokalföreningen och knyter an verksamheten till andra organisationer. Ett projekt kan vara stort eller litet, ha ett samarbete med en annan organisation eller inte, handla om vardagsrasism eller köttkonsumtion eller... Har ni en annan idé? Eller du kanske har viljan men inte vet vad du vill göra projekt om? Du kan vara ordförande i en lokal styrelse, aktiv junior eller kanske aldrig deltagit i CISVs verksamheter förut. Alla kan skapa eller delta i Mosaic-projekt.

Mosaic har fyra grundläggande mål för varje projekts deltagare:

  • Mosaic syftar till att aktivt upptäcka ett tema i en lokal kontext.
  • Mosaic uppmanar till kreativitet och kritiskt tänkande vid problemlösning.
  • Mosaic skapar en personlig vilja att bli en aktiv medborgare.
  • Mosaic lär deltagare att ta initiativ i deras lokalsamhälle.

Projektledning

Som projektledningsgrupp planerar och genomför ni projektet. Var finns ert engagemang och vad skulle ni vilja påverka och förändra?

Projektledningsgruppen utgår oftast från en av CISV Swedens lokalföreningar. Har du en idé och inte är medlem i en lokalförening? Inga problem, att bli medlem är lätt och ofta finns det intresserade i lokalföreningen som vill vara med och planera och genomföra projektet.

Kostnader varierar beroende på de olika Mosaic-projektens karaktär, men ofta kostar det ingenting alls. CISV Sweden sponsrar varje projekt med upp till 5 000 kr och vid behov finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd från fonder eller lokala organisationer.

Samarbete

I Mosaic-projekt uppmuntras man att driva projekt med minst en annan organisation. Det kan tillföra nya perspektiv, kunskaper och mer spridning vilket gynnar projektet. Fundera på vilken organisation som jobbar med liknande frågor. Hur kan ni matcha varandra? Vilka mål har de och vad vill de förändra?

Ett tips är att besöka LSU - Sveriges ungdomsorganisationer där ni hittar massor av länkar till ungdomsorganisationer. Dessutom finns det många föreningar i er kommun, alltifrån idrottsföreningar till pensionärsgrupper som ni kan samarbeta med.

Mosaic-handbok

Tanken är att denna handbok ska fungera som ett verktyg för lokalföreningar som är intresserade av att driva ett Mosaic-projekt. Handboken är uppdelad i tre kapitel som leder er hela vägen från idé till avslut och kan antingen läsas kronologiskt eller så kan ni hoppa direkt till den del ni vill veta mer om.

Mosaic Stories

Vi har valt att lyfta fram några av de Mosaic-projekt som har genomförts tidigare för att ni ska kunna få en bild av hur ett konkret projekt faktiskt kan se ut. Bläddra igenom våra stories och inspireras till att själv driva ett projekt för att förbättra något i ditt lokala samhälle!

Kontakt

Om du har allmänna frågor om Mosaic, kontakta kommittén via mailadressen mosaic@cisv.se.

Om du har frågor om ett specifikt projekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokalförening.

Sitemap
Close

Sök