Impact

Impact 2021 uppdatering version 2

Nedan finns en uppdaterad planeringen för Impact 2021. Om de internationella programmen ställs in 2021 kommer styrelsen se över en möjlighet att ställa om till nationella program. En omställning innebär att PreImpact genomförs men med fokus på nationella program. Det kommer att komma fler uppdateringar längre fram när vi vet mer om hur framtiden ser ut. Just nu är det scenario 1 vi arbetar med och planerar att genomföra.

Observera att ingen förändring är gjord med PostImpact. Beroende på vilket scenarion som blir verkligt justerar vi målgrupp och upplägg för PostImpact.

Scenario 1

Lägesbild
Det kommer arrangeras flertalet internationella program under sommaren och vi ska utbilda deltagarna under Impact som vi brukar göra.

Upplägg

 • PreImpact arrangeras digitalt
 • En utbildning består av två dagar, lördag-söndag
  • Lördag kl. 10.00-12.00 CISV fördjupning, för de som är nya i CISV, frivilligt
  • Lördag kl. 13.00-17.00, obligatoriskt
  • Söndag kl. 10.00-15.00, obligatoriskt
 • Varje person som ska utbildas deltar under “sin” helg. Det kommer finnas totalt två PreImpact-helger
 • Det komme vara många deltagare varje helg. Deltagarna delas in i mindre grupper så de utbildas i grupper om ca 20 personer. Det för att de digitala verktygen ska orka med och för att det ger mer möjlighet för interaktion med varandra


Utbildningar

 • Haj School kommer genomföras digitalt någon gång under februari/mars
 • PreImpact 1: 24-25 april
  • Målgrupp: YM individuell, YM ledare, YM stab, IPP, Seminar Camp, Step Up-ledare och deltagare (från Håbo Uppland, Stockholm, Jönköping, Linköping, Strängnäs, Västerås)
 • PreImpact 2: 22-23 maj
  • Målgrupp: Village ledare, Village stab, JC, IC-ledare, IC-juniordledare, Step Up-ledare och deltagare (från Båstad-Bjäre, Helsingborg, Malmö-Lund och Göteborg)


Då det fortfarande inte är helt säkert vilket scenario som faktiskt blir verklighet kommer vi inte att öppna några anmälningar till Impact än. Sista anmälan till respektive helg kommer som vanligt vara 2 veckor innan.

Scenario 2

Lägesbild
Det kommer arrangeras färre än vanligt med internationella program under sommaren men tillräckligt för att vi ska genomföra en PreImpact-utbildning. Som ersättning för de uteblivna internationella programmen kommer CISV arrangera nationella program.

Upplägg

 • Utbildningarna arrangeras digitalt
 • Det kommer finnas totalt en PreImpact-helg som består av två dagar, lördag-söndag
  • Lördag kl. 10.00-12.00 CISV fördjupning, för de som är nya i CISV, frivilligt
  • Lördag kl. 13.00-17.00, obligatoriskt
  • Söndag kl. 10.00-15.00, obligatoriskt
 • Alla deltagare utbildas under samma helg. Deltagarna kommer delas in i mindre grupper så de utbildas i grupper om ca 20 personer. Det för att de digitala verktygen ska orka med och för att det ger mer möjlighet för interaktion med varandra
 • En helg sker utbildning och planering inför de nationella programmen

Utbildningar

 • Haj School kommer genomföras digitalt någon gång under februari/mars
 • Utbildning inför nationella program: 24-25 april
  • Exakt hur det upplägget ser ut vet vi mer om senare. Räkna med utbildning om två dagar, lördag-söndag
 • PreImpact 2: 22-23 maj
  • Målgrupp: Alla som ska utbildas inför internationellt program: Village ledare, Village stab, JC, IC-ledare, IC-juniordledare, Step Up-ledare och deltagare, YM individuell, YM ledare, YM stab, IPP, Step Up-ledare och deltagare

Scenario 3

Lägesbild
Inga internationella program arrangeras. Som ersättning för de uteblivna internationella programmen kommer CISV arrangera nationella program under sommaren. Båda utbildnings helgerna görs om till utbildning inför de nationella programmen.

Upplägg

 • Utbildningen arrangeras digitalt
 • Exakt hur det upplägget ser ut vet vi mer om senare. Räkna med utbildning om två dagar, lördag-söndag
 • Vid många deltagare kommer alla delas in i mindre grupper så deltagarna utbildas i grupper om ca 20 personer. Det för att de digitala verktygen ska orka med och för att det ger mer möjlighet för interaktion med varandra

Utbildningar

 • Utbildning inför nationella program: 24-25 april
 • Utbildning inför nationella program: 22-23 maj

PostImpact - Reflektion

Målgruppen för detta Impact är staber för alla program, deltagare på Seminar Camp, Youth Meeting-deltagare (16+), ledare för Youth Meeting, Village (Barnby)-ledare och Junior Counselors (JC) Interchange-ledare + juniorledare, IPP-deltagare och Step Up-ledare som deltagit i ett internationellt program under 2021.

Datum och tid: kl 20.00 den 10/9 till kl 13.00 den 12/9, 2021
Plats: Steningegården utanför Halmstad
Frågor: impact@cisv.se
Ansvariga lokalföreningar: CISV Halmstad och CISV Båstad-Bjäre

Frågor: impact@cisv.se

Det praktiska ansvaret

Impact är CISV Swedens utbildning i fred och ledarskap. För att genomföra de viktiga och uppskattade utbildningarna delar lokalföreningarna på ansvaret för det praktiska arrangemanget. Ert arbete är viktigt och bidrar till att närmare 300 personer får utbildningen varje år.

Vid varje Impact-utbildning är det två ansvariga lokalföreningar. Ni kontaktar själva varandra, delar upp arbetet mellan er och gör eventuella överlämningar under helgen så som det passar er.

Att vara praktiskt ansvarig lokalförening innebär att:

 • handla och laga mat
 • se till att deltagare och utbildare/föreläsare får skjuts den sista biten till och från lägergården vid behov
 • ansvara för att lägergården är städad när utbildningen är slut (deltagarna gör största delen av städningen men ni kollar av så att allt ser bra ut efteråt).

Transporter

Det är ni i lokalföreningarna som hjälper till med transporter för deltagarna från närmsta buss/tåg hållplats till lägergården samt från lägergården till hållplatsen när utbildningen är slut.

Behöver ni en bil och ni inte kan låna en från någon i lokalföreningen så kan ni ibland få hyra en bil. Är detta aktuellt så behöver ni diskutera detta med utbildningssamordnaren i god tid innan utbildningen.

Vegetarisk mat

Maten på alla Impact är vegetarisk, lakto-ovo vegetarisk (alltså inte kött, fågel eller fisk, men ägg och mjölkprodukter går bra). Efter årsmötesbeslut i mars 2018 serveras alltid vegetarisk mat på CISV Swedens nationella utbildningar och möten. Om någon deltagare behöver annan mat än vegetarisk under helgen kan den personen få det genom att ange det som specialkost i sin anmälan.

Tanken med att ha vegetariskt som standard är dels att det blir lättare för matstaben att göra färre antal rätter, att kött är den matprodukt som har störst negativ påverkan på klimatet och att vegetarisk mat är i det stora hela billigare.

Receptförlsag finns i den gemensamma drive-mappen som heter "Recept". Behöver köksstaben sovplats på lägergården skall detta meddelas senast två veckor före helgen till utbildningssamordnaren.

Får ni mat över under utbildningen önskar vi att ni tar tillvara på den så gott ni kan. Undvik att slänga mat. Torrvaror kan ni exempelvis spara till andra nationella läger som ligger nära i tid och om det går att ordna med transport av varorna, eller ta med till lokalföreningens egna aktiviteter.

Om det blir över av den tillagade maten kan de deltagare som vill, eller lokalföreningen, ta med hem så gått det går. Se gärna till att ha med er några matlådor för att kunna frakta hem mat i.

Tänk på att välja matprodukter som är bra för miljön ur ett hållbarhets- och rättviseperspektiv och planera för att kunna använda eventuella matrester under hela helgen.

Deltagarna reser långt till och från utbildningen. Det betyder att middag fredag kväll och lunch söndag behöver vara matiga rätter. Vi rekommenderar att göra något matigare än varma mackor eller en slät soppa.

Ramschema för alla måltider som de ansvariga lokalföreningarna lagar och serverar
På begäran är det bra om det finns tillgång kaffe/te utöver nedanstående tider

Fredag
Middag 20-21 (matig middag, t.ex matig sallad eller egen pizza)

Lördag
Frukost 8.00-9.00
Fika 10.30-11.00 (Frukt och någon kaka)
Lunch 12.00-13.30
Paus 16.00 (Kaffe och frukt ska finnas tillgängligt)
Middag 18.00
Kvällsmat ca 21.30 (Ställ fram lite tilltugg, exempelvis frukt och smörgås. Diskutera med praktiskt ansvarig vilken tid som passar bäst.)

Söndag
Frukost 8.00-9.00
Paus 9.45-10.15 (Kaffe ska finnas tillgängligt)
Lunch 12.30-13.00
Efter avslutning 13.30 (Om det finns kvar: ställ fram mat/frukt/mackor som deltagarna kan ta med på resa. Diskutera med praktiskt ansvarig om bra tid för detta.)

Information och kontakt med utbildningssamordnaren

Tips är att de som ska stå i köket tar med innertofflor och förkläde.

Ungefär fyra veckor före utbildningen kommer utbildningssamordnaren att kontakta er för att stämma av så att läget är under kontroll. Då meddelar ni vem i lokalföreningen som ska vara kontaktperson.

Kontaktuppgifter till utbildningssamordnaren
Anna Rydborg, e-post: impact@cisv.se, tel: 0703-94 23 82

Information om deltagarna kommer ni att få via mejl senast tisdagen samma vecka som utbildningen ska äga rum. Då får ni mer detaljerad information om eventuella allergier, specialkost mm och hur många som ska hämtas/lämnas vid närmaste station.

Ekonomi och ersättning

Budget för Imapct-utbildningarna
CISV Sweden står för kostnaden. Impact är en nationell utbildning som enligt tidigare årsmötesbeslut ska vara kostnadsfri för deltagarna. Sen har vi spridit dessa geografiskt och det praktiska ansvaret på lokalföreningar enligt beslut på årsmötet 2010.
CISV Sweden ersätter:

 • matkostnader á 200 kr per person/helg
 • transporter ersätts efter behov

När det kommer till den mat som skall handlas och lagas kan ni välja att lägga ut pengar, spara kvittot och få ersättning i efterhand. Om ni inte har möjlighet att lägga ut pengar kan ni få ett förskott. Kontakta i så fall CISV Swedens kassör i god tid före utbildningen.

För att få ersättning för utlägg du haft fyller du i rese- och kostnadsformuläret här nedan, bifogar alla kvitton och skickar det till kassören. Milersättningen för bilresor är 18,5 kr/mil.

Kontaktuppgifter till CISV Swedens kassör
Stig Cronquist, e-post: treasurer@se.cisv.org, tel: 070-142 43 35.

Rese- och kostnadsersättning

När du har gjort ekonomiska utlägg för CISV Swedens räkning använder du formuläret nedan för att ansöka om ersättning. Fyll i formuläret och skicka det tillsammans med kvitton/biljetter till CISV Swedens kassör. Kontaktuppgifter hittar du i formuläret.

Utvärdering

Er insats är som sagt viktig och utbildningssamordnaren kommer därför att mejla en utvärdering till er efter utbildningen. Detta för att vi tillsammans ska kunna utveckla och samordna alla delar av Impact så att det blir så bra som möjligt för alla inblandade. Om ni har några tankar eller synpunkter utöver det så är ni självklart mycket välkomna att ta kontakt med utbildningssamordnaren.

Sitemap
Close

Sök