Nationella uppdrag

Nationella uppdrag

Lediga uppdrag

PositionOrganisationMandatperiod
OrdförandeCISV Swedens styrelse2 år
Vice ordförandeCISV Swedens styrelse1 år (fyllnadsval)
Ledamot (ekonomiansvarig)CISV Swedens styrelse2 år
Ledamot (2 platser)Risk Management-kommittén1 år (fyllnadsval)
Ledamot (2 platser)Interchange-kommittén1 år (fyllnadsval)
AnsvarigCISV på Liseberg1 år

 

 

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till diverse poster på nationell nivå. Till årsmötet är det styrelseledamöter, valberedning och revisorer som ska föreslås och till det extra årsmötet på hösten ska kandidater till de nationella kommittéerna föreslås.

För att valberedningen ska kunna genomföra sitt uppdrag måste de få in nomineringar. Skicka in namn och kontaktuppgifter till valberedningen@remove-this.se.cisv.org och därefter kontaktar valberedningen den nominerade. Kontakta gärna kommittéerna direkt om du har frågor om arbetet i någon särskild kommitté.

Vi vill uppmuntra alla att "nominera mera". Har du en bra kandidat, vänta inte med att nominera hen till valberedningen. CISV Sweden behöver en stor variation av kunskaper och det finns alltid en plats för den som är intresserad att hjälpa till!