Nationella uppdrag

På höstmötet i oktober väljer CISV Sweden in nya kommittéledamöter. Läs mer här om våra nationella kommittéer. Vill du engagera dig eller har du ett förslag på någon som skulle passa? Hör av dig till valberedningen via mail: election@cisv.se.

Just nu söker vi ledamöter till Risk Management-kommittén

Vi söker dig som har kunskap inom CISV och som ser en möjlighet i att utveckla kvalitén i vår verksamhet. Utöver säkerhetstänk och att hantera risker handlar en stor del av kommitténs arbete om att förebygga risker genom utbildning.

Kommittén samverkar med och stöttar de lokala Risk Managers som är kommitténs hjälpande hand ute i lokalföreningarna.

Har du frågor kring kommitténs arbete eller andra funderingar kring uppdraget, tveka inte att höra av dig till RM-kommittén riskmanagement@cisv.se eller CISV Swedens styrelse board@cisv.se

Uppdragsbeskrivingar för styrelsen

På CISV Swedens årsmöte i mars väljs en ny styrelse. Vad de olika uppdragen i styrelsen innebär hittar du här nedan.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att föreslå kandidater till diverse poster på nationell nivå. Till årsmötet är det styrelseledamöter, valberedning och revisorer som ska föreslås och till det extra årsmötet på hösten ska kandidater till de nationella kommittéerna föreslås.

För att valberedningen ska kunna genomföra sitt uppdrag måste de få in nomineringar. Skicka in namn och kontaktuppgifter till election@cisv.se och därefter kontaktar valberedningen den nominerade. Kontakta gärna kommittéerna direkt om du har frågor om arbetet i någon särskild kommitté.

Vi vill uppmuntra alla att "nominera mera". Har du en bra kandidat, vänta inte med att nominera hen till valberedningen. CISV Sweden behöver en stor variation av kunskaper och det finns alltid en plats för den som är intresserad att hjälpa till!

Sitemap
Close

Sök