Mosquito Tactics

Mosquito Tactics

– en bok om fredsutbildning

"If you think you are too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room."

Vad är fred? Finns det? Om det inte finns - hur kan vi skapa det tillsammans? Förhoppningsvis får Mosquito Tactics dig att tänka och se din vardag på ett nytt sätt. Boken tar upp många tunga ämnen och fenomen som rasism, könsdiskriminering och fattigdom. Å andra sidan visar boken också hur du kan göra världen till en bättre plats genom fredsutbildning, engagemang och samarbete med andra.

Mosquito Tactics är inspirerad av 'Peace education and the educational approach of CISV International' av Rodolfo Zúñiga, en masteruppsats om mänskliga rättigheter och fredsutbildning. Mosquito Tactics är skriven och publicerad av CISV Sweden med ekonomiskt stöd från det Svenska Unescorådet och Folke Bernadotteakademin.

Boken är 132 sidor lång (fullfärg).

Mer information

Skicka ett mail till mosquito@se.cisv.org.

Sitemap
Close

Sök