CISV Sweden: styrelsen rekommenderar att ställa in internationella program

2021-03-14

CISV Swedens styrelse rekommenderar lokalföreningarna att ställa in deltagande på alla internationella program juni-augusti 2021. Detta gäller både arrangerande av internationella program och deltagande på internationella läger i andra länder.

Vad ligger till grund för styrelsens rekommendation?

Styrelsen ser så klart flera orosmoment i allt från att planera till att genomföra ett internationellt läger i sommar. Dels är det många förberedelser i förväg som måste sitta och möjligheten att resa mellan olika länder känns idag väldigt svårt att planera för, men också hur vi reagerar och agerar under om någon form av krissituation skulle uppstå är mycket viktigt. Här nedan har vi sammanfattat några av styrelsens tankar som vi tycker är viktiga att ta i beaktande:

  • Vi upplever att pandemins utveckling kring smittspridning i samhället ej går åt de hållet vi alla hade hoppats på, smittspridningen har som vi alla vet varit högre än någonsin nu under vintern och enligt senaste rapporterna från Folkhälsomyndigheten fortsätter antalet bekräftade fall av att öka. (källa)

  • Risken för en tredje våg av smittspridning är överhängande och fler åtgärder kan bli aktuella. Nästa rapport kommer först i slutet av april. (källa)

  • Flera nya outforskade/mer smittsamma mutationer av viruset har börjat spridas runt om i världen som förvärrar läget.

  • Vaccinationen är startad men vi får dagligen höra om förseningar, och målgruppen som många ledare och staber tillhör ligger sist i prioriteringsordningen, och vi vet ej när barn ungdomar kommer att vaccineras.

  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd (länk) gäller till och med 30 juni eller tills dess att något annat beslutas, men vi har idag svårt att tro att dessa ej kommer att förlängas eller att uppdaterade allmänna råd gällande begränsandet av folkgrupper och arrangemang inte kommer att finnas i sommar.

  • Nationella lagar och rekommendationer har vi sett kan gälla både för korta och längre perioder och kan ändras med kort varsel.

  • Det är upp till varje lokalförening att stå för sina avgifter för sent inställda läger. Efter den 20 mars stiger kostnaden från 53,05£ till 530,45£. Om denna avgift kommer att förändras är något governing board beslutar om den 20 mars. Läs mer om detta i Revised Deadlines and Fees for 2021. För att undvika större kostnader och beslut om att ställa in era läger/deltagande måste vara meddelat till govering board före den 20 mars har vi satt en nationell deadline att senast den 18 mars meddela kansliet.

  • Förberedelser och gruppdynamiken inom stabsgrupper och delegationer, utbildning och andra viktiga punkter kommer försvåras vilket skapar en större risk för försämrad kvalitet och riskhantering på programmen.

  • Osäkra regler kring inreseförbud till eller från Sverige och andra arrangerande länder. (mer info på UD:s reseinformation)

  • Om vi ställer in kan vi lättare att ta steget att fokusera på nationella möjligheter.

Våra råd till er som vill fortsätta planera för internationella program:

Vi kommer givetvis fortsätta stötta och uppmuntra ert engagemang och önskar precis som er att det skulle vara möjligt med lyckade internationella program i sommar. Vi i den nationella styrelsen litar på att ni i lokalföreningarna kan fatta beslut när det är dags att ta det säkra före det osäkra och därmed dra i handbromsen om det kommer att krävas.

Individuella deltagare

Vi har i linje med dessa resonemang också beslutat att ställa in deltagandet för alla individuella deltagare som reser utanför Sveriges gränser. Då vår ambition är att vi ska kunna genomföra nationella läger anser vi också att det är möjligt att delta på de internationella läger som arrangeras inom Sverige.

CISV Swedens styrelse

Sitemap
Close

Sök