Impact 13-15 mars blir digitalt för att minska spridning av coronavirus

2020-03-12

Efter ny information från Folkhälsomyndigheten om att covid-19 (coronavirus) har CISV Sweden beslutat att genomföra Impact 13-15 mars digitalt istället för ett fysiskt möte. Deltagarna på utbildningen (ungdomar och unga vuxna) tillhör inte någon riskgrupp, men CISV Sweden vill ta ansvar för att inte bidra till en potentiellt ökad smittspridning i samhället.

Att bo tillsammans på en lägergård med deltagare från olika delar av Sverige kan utgöra en risk för att sprida smitta och vi planerar därför att genomföra helgens utbildningar digitalt på lördag och söndag. Vi räknar med att schemat kommer att vara oförändrat, och ber er därför att utgå ifrån att vara upptagna under samma tider som under en fysisk helg. Mer information om hur utbildningen kommer att gå till kommer på fredag kväll.

Angående kommande Impact-helger:

Det går inte att säga säkert hur situationen kommer att utvecklas under kommande veckor. CISV Sweden följer hela tiden utvecklingen och aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Senast den 21 mars kommer vi att informera anmälda deltagare, deras vårdnadshavare och alla lokalföreningar om vi kommer att genomföra Impact-helgen den 3–5 april fysiskt eller digitalt.

Vad gäller angående årets CISV-program?

Varje dag får vi alla mängder av information kopplat till viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19 som orsakas av viruset. Det är oundvikligt att detta också kommer påverka CISVs verksamhet. Än så länge har ett Village i Kina ställts in och situationen följs noggrant av både oss i RM-kommittén och av våra motsvarigheter på regional och internationell nivå.

För mer information om CISV Internationals inställning till SARS-CoV-2 och Covid-19: https://cisv.org/about-us/news/covid-19/

Om möjligt rekommenderar vi att ni avvaktar med att köpa biljetter till läger för att se hur situationen utvecklar sig. När ni köper biljetter är rekommendationen, precis som tidigare, att köpa om- och/eller avbokningsbara biljetter. Beroende på hur virusutbrottet sprider sig framöver kan det bli aktuellt att ställa in läger/delegationer med kort varsel.

Alla CISV-länder rekommenderas att följa WHOs och myndigheters rese- och hälsorekommendationer.

För svensk del följer vi de instruktioner som ges från Folkhälsomyndigheten. När det gäller resor till andra länder bevakar vi också hur Utrikesdepartementet bedömer situationen. De uppdaterar sin hemsida löpande och där finns mer specifik information om respektive land.

Sitemap
Close

Sök