Nominering till LJR och SJR

Tags

#Helsingborg

2019-12-10

Hej allihopa! I januari håller CISV Helsinborgs juniorer i vårt årliga val!

Det betyder att vi i juniorverksamheten kommer välja nya juniorrepresentanter och hålla ett mini-årsmöte, där vi tar upp viktiga händelser eller nyheter. Nu har tiden kommit för att nominera (Nominera är att rekommendera en annan person eller sig själv för ett uppdrag i CISV. När du nominerat någon kommer vi kontakta personen du nominerat och fråga om hen vill ställa upp i valet.) människor till att vara representanter. Detta är de två rollerna till vilka vi kommer välja in två personer var:

Lokal Juniorrepresentant:

LJRs är de lokala juniorrepresentanterna för CISV Helsingborg. Som LJR har man ansvar för att organisera juniorverksamheten och representera den nationellt. Detta görs genom att bl.a organisera träffar, evenemang eller aktiviteter för juniorerna, hålla kontakt med de nationella juniorrepresentanterna och delta på nationella helger.

Styrelsejunior:

SJRs är juniorernas representanter i styrelsen. De arbetar tillsammans med styrelsen och hjälper LJRsen i deras arbete. Förutom att gå på styrelsemötena är några av ansvarsområdena att hålla regelbunden kontakt med juniorverksamheten, styrelsen och LJRsen.

Vet du någon som skulle passa bra? Här är länken till dit du kan nominera personer! Du kan nominera fram till den 22/12, alltså i 2 veckor, men varför inte börja redan nu?

Sitemap
CloseClose

Sök