Demokrati - inte bara fina ord

Demokrati är inte bara “det minst dåliga styrelseskicket”; det är en livsstil, en uppsättning värderingar som uppmuntrar deltagande, jämlikhet och respekt för olikheter. CISV tror att genom att introducera barn och unga till demokratiska processer tidigt, lägger vi grunden för en mer informerad, ansvarstagande och engagerad framtidsgeneration.

För oss är det avgörande att demokrati inte bara är något vi pratar om, utan också blir något som sker på riktigt. Inför EU-valet 9 juni har vi pratat med tre CISVare om hur de har sett och praktiserat demokrati i organisationen.

“Min roll är att stötta deltagarna i att fatta beslut”

Oskar Moberg är ordförande i CISV Sweden. När han leder styrelsemöten är det viktigt att identifiera vilka frågor som gruppen är överens om och var man behöver se till att ge diskussionerna den tid de behöver för att komma fram till något riktigt bra. “Jag brinner för olika sorters beslutsteknik, särskilt på läger - handuppräckning, diskutera i smågrupper, tvinga alla att tänka för sig själva i två minuter innan diskussionen börjar, det finns så många olika metoder!”

Demokrati - inte bara fina ord

Jag brinner för olika sorters beslutsteknik, särskilt på läger.
- Oskar Moberg, ordförande CISV Sweden

Oskar berättar också om en erfarenhet från ett ledaruppdrag. En av hans 15-åriga deltagare upplevde att det var högljutt och störigt under måltiderna på lägret, men vågade inte ta upp det inför hela gruppen på Camp Meeting. “Tillsammans med hennes delegation kom vi fram till att vi skulle fråga runt på lägret och kolla vad andra tyckte och insåg att många andra höll med. Med detta i ryggen vågade min deltagare ställa sig upp inför hela lägret, och efter en stunds diskussion röstade gruppen igenom ett förslag om hur det skulle bli lugnare vid måltiderna. Alla på lägret ville ha det så, men det krävdes att min deltagare lyfte frågan.”

Ju äldre du blir desto mer inflytande får du

Redan de yngsta deltagarna på CISV-läger ges inflytande och ansvar, ofta genom att diskutera hur man ska bete sig mot varandra. På Village-programmet är det inte ens säkert att alla kan tala samma språk, men med hjälp av ledarnas översättningar kommer man överens om grundläggande regler såsom att lyssna på varandra, respektera varandras saker, och att vara snälla mot varandra.

Lisa Lindvik har också en lägerhistoria. “När jag var 14 och åkte på Step Up var det vi deltagare som fick bestämma alla regler vi skulle ha på lägret - vi behövde diskutera, rösta och besluta hur vi ville att lägret skulle se ut.”

Som med de flesta aktiviteter i CISV så gäller upplevelsebaserat lärande, “learning by doing”. Självklart är det en viktig del att komma fram till vilka regler som ska gälla, men samtidigt får de unga deltagarna uppleva demokrati i praktiken - och det är ännu viktigare.

Idag är Lisa styrelseledamot i CISV Sweden med ansvar för Junior Branch (juniorverksamheten) och en av CISV Swedens kommittéer. Som 16-åring är hon en av styrelsens yngsta ledamöter, men har naturligtvis samma mandat som de andra. “Det är spännande och lärorikt att sitta i styrelsen. Jag får lära mig hur allting fungerar och det är väldigt kul att faktiskt vara med och göra skillnad i vår organisation.”

Demokratiarbetet tar aldrig slut

Demokratiarbetet tar aldrig slut

När barn och unga deltar i demokratiska processer, blir de aktiva världsmedborgare. De får en djupare förståelse för sina rättigheter och skyldigheter och hur de kan bidra till samhällets demokratiska institutioner både nu och i framtiden. En av dessa personer är Jonas Petersson, en av flera CISVare som idag tjänstgör som rösträknare i EU-valet.

Demokratin i CISV ser du överallt.
- Jonas Petersson

"Demokratin i CISV ser du överallt. Många har ju pratat om Camp Meetings som exempel på demokrati “in action”, men det är samma sak på våra årsmöten i CISV Sweden. Alla får komma till tals och allas förslag tas på allvar. Till slut blir det omröstning och vi får använda ett av mina favoritord: kontrapropositionsvoteringsordning [hur man ställer olika ändringsförslag mot varandra i en lämplig ordning för att komma till ett slutgiltigt beslut]."

Även Jonas lyfter vikten av att barn och unga tidigt får inflytande och ansvar för sina läger och för organisationen. När juniorverksamheten har möten får deltagarna inte bara diskutera sina visioner för organisationen, de får också läsa och föreslå ändringar i organisationens budget, skriva motioner och så vidare. Motionerna behandlas sedan på CISV Swedens årsmöten där Junior Branch har två egna röster. På så vis säkerställer vi att CISV fortsätter vara en organisation av och för barn och unga.

Oskars tips för demokratiska diskussioner

  • Tyst reflektion - Efter att ett förslag eller diskussionsämne har presenterats, låt alla tänka själva i 1-2 minuter innan någon börjar prata. På så vis får alla forma sina egna tankar.
  • Bikupor - Diskutera förslag i små grupper innan de lyfts till helgrupp, så att fler får möjlighet att bidra och förbättra förslagen.
  • Börja en diskussion med en handuppräckning om var alla står (för/emot), diskutera en stund och gör därefter en ny handuppräckning för att checka in.

Brinner du eller någon du känner också för demokrati?

Känner du någon som leda en grupp barn eller ungdomar på läger i vinter eller nästa sommar?

Anmäl ditt intresse här!
Sitemap
Close

Sök