Eldsjälar

Rebecka Ejdervik

Som många andra CISV-are kan jag, utan tvekan, säga att CISV har haft ett stort inflytande på mitt sätt att tänka och se på världen från när jag som en tanig 11-åring åkte på barnby i Italien. Jag började förstå att jag var en del i ett större sammanhang och att jag, tillsammans med andra, kunde skapa starka påverkande krafter för att bidra till rättvisa och förändring. Något jag sedan tagit med mig ut i vuxenlivet.

Bilden där Hiba pussar Rebecka på kinden visar både tröttheten och kärleken Rebecka upplevde under sina tre månader i Palestina och Israel.
Rebecka upplevde både trötthet och kärlek under sina tre månader i Palestina och Israel
Rebecka dokumenterade noggrant alla observationer och intervjuer från fältet på Västbanken
Observationer och intervjuer från fältet på Västbanken dokumenterades noggrant

Viljan att fortsätta påverka för rättvisa ledde mig, efter några engagerade år inom CISV, till en master i mänskliga rättigheter där jag även fick möjlighet att praktisera på FN i Malaysia under några månader. Just rättvisa fick jag även jobba väldigt konkret med i våras då jag var i Palestina och Israel som internationell observatör tillsammans med Ekumeniska följeslagarprogrammet. Jag fick då ta med min CISV-anda ut i världen för att bevaka om mänskliga rättigheter respekteras och följs i verkligheten. Att lära sig om och diskutera mänskliga rättigheter är en sak men att se och uppleva när dessa rättigheter inskränks framför ens ögon är en helt annan. Simulationsleken “Rich and Poor” som vi lekte som små på CISV-lägren blev på Västbanken med ens en verklighet som inte kunde avbrytas efter dagens slut.

Orättvisorna var många och särskilt för palestinierna som har stora svårigheter att röra sig fritt i landet. Med ständiga militärkontroller och rörelsebegränsningar är det svårt att ta sig till sitt arbete och den ekonomiska förlusten för människorna blir snabbt påtagbar. Ockupationen av Palestina är långt ifrån över trots att både israeliska, palestinska och internationella krafter jobbar hårt för en förändring och för att världens ögon ska fortsätta visa intresse i området, där den till synes olösliga problematiken mellan Israel och Palestina fortgår.

CISV har flera gånger visat hur starka vänskapsband kan knytas mellan människor. Som en israelisk deltagare på min väns seminarieläger sa efter lägrets slut om sin nyvunne palestinska vän: “CISV har lärt mig älska någon jag egentligen borde hata” - då får vi alla ett kvitto på hur CISV kan göra skillnad på individnivå och hur det inspirerat mig att ta med CISVs budskap ut i den humanitära världen.

Jag jobbar nu med barns rättigheter på heltid på Plan International och när jag får frågan om hur jag hamnade i denna bransch nämner jag alltid CISV som en av de största och mest betydelsefulla byggstenarna i vilka val jag gjort och hur viljan att jobba för rättvisa och kulturell acceptans vuxit fram.

/ Rebecka Ejdervik

Sitemap
Close

Sök